Câu 1 : Nháy chuột vào biểu đồ đã vẽ và nhấn phím Delete để làm gì * 1 điểm A.Chèn thêm biểu đồ B.Xóa dữ liệu trong bảng C.Chỉnh sửa biểu đồ D.Xóa biể

Question

Câu 1 : Nháy chuột vào biểu đồ đã vẽ và nhấn phím Delete để làm gì *
1 điểm
A.Chèn thêm biểu đồ
B.Xóa dữ liệu trong bảng
C.Chỉnh sửa biểu đồ
D.Xóa biểu đồ
Câu 2 : Muốn lưu trang tính trong Excel – em dùng tổ hợp phím nào *
1 điểm
A.Ctrl + O
B.Ctrl + N
C.Ctrl + A
D.ctrl + S
Câu 3 : Mở bảng chọn Insert và chọn nút lệnh để làm gì *
1 điểm
A.Vẽ biểu đồ hình tròn
B.Vẽ biểu đồ hình cột
C.Vẽ biểu đồ đường gấp khúc
D.Chèn hình ảnh
Câu 4 : Chức năng Top 10…. Trong lọc dữ liệu là *
1 điểm
A.Lọc các hàng có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
B.Chỉ lọc ra 10 hàng có giá trị lớn nhất
C.Lọc các hàng có giá trị nhỏ nhất
D.Chỉ lọc ra 10 hàng có giá trị nhỏ nhất
Câu 6 : Em nhấn giữ tổ hợp phím nào để căn lề giữa trang tính *
1 điểm
A.Ctrl+E
B.Ctrl+R
C.Ctrl+J
D.Ctrl+L
Câu 9 : Em hãy cho biết kết quả của hàm sau:=SUM(4,5,6)/3 *
1 điểm
A.15
B. 5
C.4
D.6
Câu 10 : Bôi đen văn bản xong, em nhấn vào nút Copy và Paste để làm gì *
1 điểm
A.Xóa văn bản
B.Sao chép văn bản
C.Di chuyển văn bản
D.Chèn văn bản
Câu 8 : Để định dạng phông chữ cho ô tính ta nháy vào nút lệnh nào *
Câu 7 : Trong bảng chọn Data, lệnh nào dùng để sắp xếp dữ liệu tăng dần *

in progress 0
Alaia 4 tuần 2021-08-17T04:41:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:42:31+00:00

  1.D

  2.D

  3.D

  4.B

  6.A

  9.B

  10.B

  0
  2021-08-17T04:42:50+00:00

  1 D.Xóa biểu đồ

  2 D.ctrl + S

  3 B.Vẽ biểu đồ hình cột

  4 A.Lọc các hàng có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

  6 A.Ctrl+E 

  9 B. 5

  10 ( câu này lạ thế?)

  Copy : B.Sao chép văn bản 

  Paste : D.Chèn văn bản

  8

  -Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.

  -Nháy mũi tên ở ô Font

  -Chọn phông chữ thích hợp

  7 ( là hai cái ô vuông nhỏ có chữ A và Z, xl kh chèn được ảnh)

  – Để sắp xếp nhanh theo thứ tự tăng dần chọn Sắp xếp từ A đến Z

  – Để sắp xếp nhanh theo thứ tự giảm dần chọn Sắp xếp từ Z đến A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )