Câu 1: Nhiệm vu cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là gì ? A. Ổn định và khôi phục lại đất nước.

Question

Câu 1: Nhiệm vu cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là gì ?
A. Ổn định và khôi phục lại đất nước.
B. Đặt quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng.
C. Xây dựng kinh tế vững mạnh.
D. Chọn đất đóng đô.
Câu 2: Ý nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp của vương triều Tây Sơn để ổn định và phát triển đất nước sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Thanh ?
A. Xây dựng chính quyền mới theo chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập các trấn để quản lý đất nước.
B. Ban chiếu Khuyến nông , giảm nhẹ tô thuế, khôi phục sản xuất.
C. Ban bố chiếu lập học, mở mang các trường học, tổ chức thi cử để tuyển chọn nhân tài.
D. Cắt đứt quan hệ bang giao với nhà Thanh.
Câu 3: Loại chữ nào dược Quang Trung sử dụng làm chữ viết chính thức của nhà nước ?
A. Chữ Hán.
B. Chữ quốc ngữ.
C. Chữ Nôm.
D. Chữ Nho.
Câu 4: Ý nghĩa của việc Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước ?
A. Thể hiện sự sáng tạo của dân tộc.
B. Thể hiện sự quan tâm của nhà vua đến giáo dục và thi cử.
C. Để bài trừ chữ Nho.
D. Thể hiện sự tự chủ của dân tộc.
Câu 5: Vua Quang Trung ban hành chiếu Khuyến nông nhằm mục đích gì ?
A. Giải quyết tình trạng đói khổ trên cả nước.
B. Giải quyết việc làm cho nông dân.
C. Giải quyết vấn nạn cướp ruộng của địa chủ đối với nông dân.
D. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và dân lưu vong sau cuộc chiến.
Câu 6: Ai là người được vua Quang Trung lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm ?
A. Nguyễn Bỉnh Khiêm.
B. Nguyễn Thiếp.
C. Nguyễn Hữu Cầu.
D. Ngô Thì Nhậm.
Câu 7: Chính sách đối ngoại của nhà Tây Sơn đối với nhà Thanh là gì ?
A. Thần phục hoàn toàn.
B. Không chịu thần phục.
C. Khiêu khích gây chiến tranh.
D. Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ lãnh thổ.
Câu 8:
“Mà nay áo vải cờ đào
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình”
A. Công chúa Ngọc Hân.
B. Nguyễn Nhạc.
C. Nguyễn Lữ.
D. Nguyễn Hữu Chỉnh
Câu 9: Về quân sự, Quang Trung cho thực hiện chính sách gì để mộ binh ?
A. Quân dịch.
B. Ngụ binh ư nông.
C. Bắt tất cả thanh niên, trai tráng tham gia nghĩa vụ quân sự.
D. Không bắt buộc đi lính.
Câu 10 : Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Tây Sơn là gì?
A. Vua Quang Trung mất sớm.
B. Không có đường lối kháng chiến đúng đắn.
C. Nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết.
D. Không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-07-09T23:10:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:11:44+00:00

  @Phương????????????

  Câu 1: Nhiệm vu cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là A. Ổn định và khôi phục lại đất nước.

  Câu 2: Ý nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp của vương triều Tây Sơn để ổn định và phát triển đất nước sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Thanh D. Cắt đứt quan hệ bang giao với nhà Thanh.

  Câu 3: Loại chữ nào dược Quang Trung sử dụng làm chữ viết chính thức của nhà nước C. Chữ Nôm.

  Câu 4: Ý nghĩa của việc Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước D. Thể hiện sự tự chủ của dân tộc.

  Câu 5: Vua Quang Trung ban hành chiếu Khuyến nông nhằm mục đích D. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và dân lưu vong sau cuộc chiến.

  Câu 6: Ai là người được vua Quang Trung lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm B. Nguyễn Thiếp.

  Câu 7: Chính sách đối ngoại của nhà Tây Sơn đối với nhà Thanh là C. Khiêu khích gây chiến tranh.

  Câu 8: “Mà nay áo vải cờ đào Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình” A. Công chúa Ngọc Hân.

  Câu 9: Về quân sự, Quang Trung cho thực hiện chính sách gì để mộ binh A. Quân dịch.

  Câu 10 : Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Tây Sơn là C. Nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết.

  0
  2021-07-09T23:12:33+00:00

  Chúc bạn hok tốt!!!

  Câu 1:  A

  Câu 2 : D

  Câu 3: A

  Câu 4: D

  Câu 5:  D

  Câu 6: B

  Câu 7: D

  Câu 8: A

  Câu 9: A

  Câu 10 : C

  Xin hay nhất + Vote 5 sao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )