Câu 1: Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây Một lá mầm ? A. tre, ngô, hồng, lúa, đậu xanh B. cau, gừng, dừa, lúa, hành C. na, ráy,đậu bắp, lúa, kê

Question

Câu 1: Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây Một lá mầm ?
A. tre, ngô, hồng, lúa, đậu xanh
B. cau, gừng, dừa, lúa, hành
C. na, ráy,đậu bắp, lúa, kê
D. hành,, ráy, bưởi, mít, táo
Câu 2 : Nhóm nào dưới đây gồm những cây Hai lá mầm ?
A. măng cụt, quýt, dừa, chuối
B. đậu xanh, chè, phong lan, mít
C. gừng, nhãn, hồng xiêm, khoai lang
D. ổi, quýt, bưởi, mơ
Câu 3 : Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ dương xỉ tiến hóa hơn rêu ?
A.có thân, lá chính thức
B.có rễ chính thức, có mạch dẫn
C.chứa chất diệp lục
D.sinh sản bằng bào tử
Câu 4 : Cây dương xỉ sinh sản bằng :
A.nảy chồi B.bào tử C.tiếp hợp D.phân đôi
Câu 5 : Khi nói về đặc điểm của ngành thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?
(1) đặc điểm đặc trưng của thực vật nhóm Quyết đã có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn
(2) đặc điểm đặc trưng của rêu có bào tử, rễ giả, lá nhỏ hẹp
(3) đặc điểm đặc trưng của tảo sống dưới nước là chủ yếu, chưa có thân, lá, rễ
(4) đặc điểm đặc trưng của ngành Hạt trần có hạt và nón, có mạch dẫn
(5) đặc điểm đặc trưng của ngành Hạt kín đã có rễ, lá, có hoa,quả, hạt
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-07-08T17:18:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:19:40+00:00

  Câu 1: Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây Một lá mầm?
  A. tre, ngô, hồng, lúa, đậu xanh
  B. cau, gừng, dừa, lúa, hành
  C. na, ráy,đậu bắp, lúa, kê
  D. hành,, ráy, bưởi, mít, táo
  Câu 2 : Nhóm nào dưới đây gồm những cây Hai lá mầm?
  A. măng cụt, quýt, dừa, chuối
  B. đậu xanh, chè, phong lan, mít
  C. gừng, nhãn, hồng xiêm, khoai lang
  D. ổi, quýt, bưởi, mơ
  Câu 3 : Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ dương xỉ tiến hóa hơn rêu?
  A.có thân, lá chính thức
  B.có rễ chính thức, có mạch dẫn
  C.chứa chất diệp lục
  D.sinh sản bằng bào tử
  Câu 4 : Cây dương xỉ sinh sản bằng:
  A.nảy chồi         B.bào tử       C.tiếp hợp         D.phân đôi
  Câu 5 : Khi nói về đặc điểm của ngành thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
        (1) đặc điểm đặc trưng của thực vật nhóm Quyết đã có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn
        (2) đặc điểm đặc trưng của rêu có bào tử, rễ giả, lá nhỏ hẹp
        (3) đặc điểm đặc trưng của tảo sống dưới nước là chủ yếu, chưa có thân, lá, rễ
        (4) đặc điểm đặc trưng của ngành Hạt trần có hạt và nón, có mạch dẫn
        (5) đặc điểm đặc trưng của ngành Hạt kín đã có rễ, lá, có hoa,quả, hạt

  0
  2021-07-08T17:19:41+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây Một lá mầm ?
  A. tre, ngô, hồng, lúa, đậu xanh
  B. cau, gừng, dừa, lúa, hành
  C. na, ráy,đậu bắp, lúa, kê
  D. hành,, ráy, bưởi, mít, táo

  ĐÁP ÁN B NHA

  Giai thích vì cây một lá mầm có rễ chùm ,dạng thân cỏ ,hoa có từ 4 đến 5 cánh trở xuống và gân lá hình cung ,song song 
  Câu 2 : Nhóm nào dưới đây gồm những cây Hai lá mầm ?
  A. măng cụt, quýt, dừa, chuối
  B. đậu xanh, chè, phong lan, mít
  C. gừng, nhãn, hồng xiêm, khoai lang
  D. ổi, quýt, bưởi, mơ

  Đáp án C nha

  Giai thích vì cây hai lá mầm có đặc điểm là có dạng thân ,rễ cọc ,hoa thì đa dạng và gân lá hình mạng 
  Câu 3 : Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ dương xỉ tiến hóa hơn rêu ?
  A.có thân, lá chính thức
  B.có rễ chính thức, có mạch dẫn
  C.chứa chất diệp lục
  D.sinh sản bằng bào tử

  Đáp án B nha

  giair thích vì cây dương xỉ là cây gỗ to lớn nên có mạch dẫn và rễ chính thức giúp cây đứng vững và phát triển .Còn cây rêu không có mạch dẫn và cũng ko có rễ chính thức chỉ có thân sống dựa vào những nơi có nước VD vào mùa mưa 
  Câu 4 : Cây dương xỉ sinh sản bằng :
  A.nảy chồi        B.bào tử       C.tiếp hợp       D.phân đôi

  Đáp án B nha
  Câu 5 : Khi nói về đặc điểm của ngành thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?
        (1) đặc điểm đặc trưng của thực vật nhóm Quyết đã có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn
        (2) đặc điểm đặc trưng của rêu có bào tử, rễ giả, lá nhỏ hẹp
        (3) đặc điểm đặc trưng của tảo sống dưới nước là chủ yếu, chưa có thân, lá, rễ
        (4) đặc điểm đặc trưng của ngành Hạt trần có hạt và nón, có mạch dẫn
        (5) đặc điểm đặc trưng của ngành Hạt kín đã có rễ, lá, có hoa,quả, hạt
  A. 2             B. 3             C. 4             D. 5

  Đáp án D nha

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )