Câu 1: Những biểu hiện nào sau đây là xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đông dân cư? (1,0 điểm) A. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình. B. Làm vệ sinh

Question

Câu 1: Những biểu hiện nào sau đây là xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đông dân cư? (1,0 điểm)
A. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình.
B. Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm.
C. Trẻ em tụ tập quán xá, la cà ngoài đường.
D. Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm.
Đ. Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm.
E. Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường.
G. Chữa bệnh bằng bùa phép, cúng bái.
H. Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.
Câu 2: Trong gia đình, con cái có những quyền và nghĩa vụ nào sau đây? (0,5 điểm)
A. Được chăm sóc nuôi dưỡng và học tập, không cần tham gia làm bất cứ việc gì.
B. Chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu.
C. Được chăm sóc, nuôi dưỡng trở thành công dân tốt, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, được thương yêu và đối xử công bằng.
D. Được quyền bàn bạc, quyết định tất cả mọi việc của gia đình.
Câu 3: Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào sau đây? (1,5 điểm)
A. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập.
B. Không thể thành công nếu chỉ dựa trên sự cố gắng, nỗ lực của bản thân.
C. Thành công dựa trên sự nâng đỡ, bao che của người khác không thể bền vững.
D. Tự lập trong cuộc sống không phải là điều dễ dàng.
Đ. Người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
E. Tự lập không có nghĩa là không được tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ chính đáng của người khác khi gặp khó khăn.

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-06T18:11:51+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T18:13:25+00:00

  Câu 1: Những biểu hiện nào sau đây là xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đông dân cư? (1,0 điểm)
  A. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình.
  B. Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm.
  C. Trẻ em tụ tập quán xá, la cà ngoài đường.
  D. Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm.
  Đ. Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm.
  E. Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường.
  G. Chữa bệnh bằng bùa phép, cúng bái.
  H. Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.
  Câu 2: Trong gia đình, con cái có những quyền và nghĩa vụ nào sau đây? (0,5 điểm)
  A. Được chăm sóc nuôi dưỡng và học tập, không cần tham gia làm bất cứ việc gì.
  B. Chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu.
  C. Được chăm sóc, nuôi dưỡng trở thành công dân tốt, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, được thương yêu và đối xử công bằng.
  D. Được quyền bàn bạc, quyết định tất cả mọi việc của gia đình.
  Câu 3: Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào sau đây? (1,5 điểm)
  A. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập.
  B. Không thể thành công nếu chỉ dựa trên sự cố gắng, nỗ lực của bản thân.
  C. Thành công dựa trên sự nâng đỡ, bao che của người khác không thể bền vững.
  D. Tự lập trong cuộc sống không phải là điều dễ dàng.
  Đ. Người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
  E. Tự lập không có nghĩa là không được tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ chính đáng của người khác khi gặp khó khăn.

  câu 3: ko tán thành:A, B

  chú thích: đáp án đc in đậm

  0
  2021-09-06T18:13:37+00:00

  Câu 1:B, Đ, E, H

  Câu 2:B, C

  Câu 3:

  tán thành:Đ, E

  không tán thành:A, B, C, D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )