Câu 1: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là: a) Công nhân và nông dân b) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản

Question

Câu 1: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
a) Công nhân và nông dân
b) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
c) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2021-09-20T10:53:40+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T10:54:56+00:00

  d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ

  Nông dân : tầng lớp thấp nhất nên bị các tầng lớp kia bóc lột

  Công nhân : Tầng lớp nhỏ bị bóc lột áp bức

  Tiểu tư sản +Tư sản dân tộc + Địa chủ vừa và nhỏ

  + Vẫn có lòng yêu nước sâu sắc nên bị pháp kìm chế tránh phát động đấu tranh 

  @Chúc bạn học tốt nhé !

  0
  2021-09-20T10:55:05+00:00

  D nhé 

  Đây là nội dung của ctrinh khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp nhé 

  -Giai cấp địa chủ bị phân hóa thành đại địa chủ (cấu kết chặt chẽ với Pháp để thống trị nhân dân ta) -> đối tượng của cách mạng. Và trung tiểu địa chủ (có tinh thần yêu nước, tích cực thgia ptrào yêu nước khi có điều kiện) 

  -giai cấp tư sản phân hóa thành tư sản mại bản (có quyền lơi kte và ctri, gắn chặt với tư bản Pháp ).và tư sản dân tộc (có tinh thần chống đế quốc nhưng mang tính cải lương) 

  -tiểu tư sản : bị Pháp chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ, đời sống bấp bênh 

  -công nhân : bị 3 tầng áp bức 

  -nông dân: bị Pháp áp bức, bóc lột nặng nề bằng sưu cao thuế nặng, bị cướp đoạt ruộng đất 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )