Câu 1: Những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X? Em nhận xét gì về những thành tựu kinh tế và văn hóa của người Cha

Question

Câu 1: Những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X? Em nhận xét gì về những thành tựu kinh tế và văn hóa của người Cham-pa?
Câu 2: Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo đã giành quyền tự chủ như thế nào? Những việc làm nào chứng tỏ nước ta đã giành đc quyền tự chủ? Em nhận xét gì về những việc làm của hai ông?

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-07-24T21:16:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:17:48+00:00

   1Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh:

  – Nông nghiệp:

  + Biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng sức kéo của trâu bò, biết làm ruộng bậc thang và xe guồng nước.

  + Trồng lúa một năm hai vụ, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

  + Nghề khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi,…) và đánh bắt cá phát triển.

  – Thủ công nghiệp: nghề làm gốm khá phát triển.

  – Thương nghiệp: Có sự giao lưu, buôn bán với các nước láng giềng.

  * Văn hóa:

  – Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  – Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  – Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  – Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…

  2

  Nhân cơ hội này, Khúc Thừa Dụ đã chớp thời cơ dấy binh khởi nghĩa, đánh chiếm phủ Tống Bình – Đại La, tự xưng là Tiết độ sứ. Để giữ vững chính quyền non trẻ vừa mới thành lập, ông đã cử phái bộ sang nhà Đường thần phục, nhưng thực chất là “dùng nhu, chế cương”. Sau đó, nhà Đường phải công nhận chức quan này của ông.

  uối TK IX, nước ta vẫn bị nhà đường thống trị, nhưng luc này nhà Đường suy yếu. Chính quyền mục nát, Các cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền nổi dậy ở khắp nơi (đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào). Lúc ấy, Tiết độ sứ Giao Châu là Độc Cô Tổn có ý làm phản nên bị bắt đi đày ở đảo Hải Nam, rồi chết tại đó.
  – Cuối thế kỉ IX nhà Đường suy yếu
  – Giữa 905 Tiết độ sứ An Nam bị giáng chức
  – Được sự ủng hộ của nhân dân, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ.
  Tiết độ sứ : là một chức quan cuả Trung Quốc cuối thời Đường đứng đầu một vùng rộng lớn bao gồm nhiều quận , huyện . Khác với chức quan đô hộ trước đó , Tiết độ sứ có nhiều quyền hành hơn và được truyền lại cho con , cháu
  Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh Giang – Hả Dương), thuộc một dòng họ lớn lâu đời. Ông sống khoan hoà, hay thưương ngưười, đưược dân chúng mến phục.

  0
  2021-07-24T21:17:56+00:00

                       `text{XIN HAY NHẤT}`

  Câu 1 :

   Những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X :

  * Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh:

  – Nông nghiệp:

  + Biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng sức kéo của trâu bò, biết làm ruộng bậc thang và xe guồng nước.

  + Trồng lúa một năm hai vụ, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

  + Nghề khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi,…) và đánh bắt cá phát triển.

  – Thủ công nghiệp: nghề làm gốm khá phát triển.

  – Thương nghiệp: Có sự giao lưu, buôn bán với các nước láng giềng.

  * Văn hóa:

  – Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  – Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  – Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  – Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…

  * Nhận xét:

  – Nền kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X đã có trình độ phát triển cao.

  – Nhân dân Cham-pa cần cù, sáng tạo trong lao động.

  – Một số ứng dụng trong nông nghiệp như ruộng bậc thang, xe guồng nước đến ngày nay vẫn còn sử dụng.

  – Còn văn hóa khá phong phú và đặc sắc.

  Câu 2 :

  * Quá trình họ Khúc giành độc lập lại cho đất nước:

  – Từ cuối thế kỉ IX, nhà Đường suy yếu. Lợi dụng thời cơ đó, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

  – Năm 905, nhân lúc Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị cách chức, được nhân dân ủng hộ, Khúc Thừa Dụ đã tổ chức đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

  – Năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

  – Lập lại sổ hộ khẩu,…

  * Những việc làm nào chứng tỏ nước ta đã giành đc quyền tự chủ :

  – Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến cấp xã.

  – Xem xét và định lại mức thuế.

  – Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

  * Nhận xét gì về những việc làm của hai ông :

  – Hai ông đã có những việc làm hết sức ý nghĩa và đáng được tôn thờ như hai vị hoàng đế

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )