Câu 1. Những việc làm của Khúc Hạo khi lên làm tiết độ sứ ? Ý nghĩa của những việc làm đó? Câu 2. Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như

Question

Câu 1. Những việc làm của Khúc Hạo khi lên làm tiết độ sứ ? Ý nghĩa của những việc làm đó? Câu 2. Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? Kế hoạch đó chủ động và độc đáo như thế nào? Câu 3. Theo em, chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa lịch sử to lớn như thế nào? Câu 4. Kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc Thuộc? E ấn tượng vị anh hùng nào nhất? Vì sao?

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-10-06T15:40:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:41:44+00:00

  Câu 1:

  Những việc làm của Khúc Hạo:

  – Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã.

  – Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

  – Lập lại sổ hộ khẩu,…

  * Mục đích:

  – Gạt bỏ sự ảnh hưởng của chế độ đô hộ phương Bắc, xây dựng một cuộc sống mới, đất nước hoàn toàn tự chủ.

  – Đất nước của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

  Câu 2: Ngô Quyền đã huy động quân và dân lên rừng đẵn hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt, rồi đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiểm yếu, gần cửa biển, xây dựng thành một trận địa cọc ngầm, có quân mai phục hai bên bờ. 
  Câu 3: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.

  Câu 4: Những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, giành độc lập cho Tổ quốc đó là: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền,…
  Vị anh hùng ấn tượng nhất với mình là Ngô Quyền vì nhờ có ông đất nước ta mới không bị Nam Hán xâm lược.

  0
  2021-10-06T15:41:56+00:00

  C1:

  Những việc làm của Khúc Hạo:

  – Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã.

  – Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

  – Lập lại sổ hộ khẩu,…

  * Mục đích:

  – Gạt bỏ sự ảnh hưởng của chế độ đô hộ phương Bắc, xây dựng một cuộc sống mới, đất nước hoàn toàn tự chủ.

  – Đất nước của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

  ⟹ Nền đô hộ của thế lực phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã chấm dứt, nhân dân ta đã giành được quyền tự chủ, mở đầu giai đoạn chuyển tiếp sang thời kì độc lập hoàn toàn.

  C2:

  Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền bàn với các tướng cách chống giặc.

  Ông đã huy động quân và dân lên rừng đẵn hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt, rồi đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiểm yếu, gần cửa biển, xây dựng thành một trận địa cọc ngầm, có quân mai phục hai bên bờ.

  Kế hoạch đó chủ động và độc đáo ở điểm:

  Ngô Quyền nhận biết được quân Nam Hán sắp sang, ông chủ động chuẩn bị đón xâm lược. Biết được quân Hán sẽ vào nước ta theo đườn thủy cửa sông Bạch Đằng là điểm quyết chiến với địch. Ông cho quân chuẩn bị một trận địa cọc ngầm, quân ta mai phục hai bên

  C3:

  Chiến thắng Bạch Đằng ý nghĩa:

  Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hơn 1000 năm bắt buộc của dân tộc ta, mở ra thời kì độc lập lâu dài của đất nước.

  C4:

  Những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, giành độc lập cho Tổ quốc đó : Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền,…

  Em ấn tượng Ngô Quyền vì ông là một vị tướng giỏi, đã đánh tan quân xâm lược, giúp nước ta giành lại độc lập.   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )