Câu 1: Nội dung nào không phản ánh đúng những hành động của Ðuy Puy ở Bắc Kì? A. Gửi tối hậu thư cho Nguyễn Tri Phương yêu cầu phải nộp thành. B.

Question

Câu 1: Nội dung nào không phản ánh đúng những hành động của Ðuy Puy ở Bắc Kì?
A. Gửi tối hậu thư cho Nguyễn Tri Phương yêu cầu phải nộp thành.
B. Ðóng quân trên bờ sông Hồng.
C. Cướp thuyền gạo của triều đình bắt lính đem xuống tàu.
D. Tự tiện cho tàu theo Sông Hồng lên Vân Nam buôn bán.
Câu 2: Ngày 21/12/1873 gắn liền với chiến thắng nào của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp?
A. Chiến thắng ở Nam Ðịnh.
B. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất.
C. Chiến thắng tại ô Quan Chưởng.
D. Chiến thắng ở Cầu Giấy lần thứ hai.
Câu 3: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phản ứng của nhân dân Việt Nam sau khi triều đình Huế kí với thực dân Pháp Hiệp ước Hác-măng (1883)?
A. Nhiều quan lại ở các địa phương không về kinh thành, mộ binh khởi nghĩa.
B. Không tuân lệnh bãi binh của triều đình, tiếp tục đứng lên kháng chiến.
C. Viết tâm thư đề nghị Tôn Thất Thuyết trừ khử những người trong phe chủ hòa.
D. Nhân dân cả nước phản ứng quyết liệt, chống lại lệnh bãi binh của triều đình.
Câu 4: Ðiểm giống nhau nổi bật về kết quả trong hai chiến thắng tại Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai (1882) là
A. làm nức lòng quân dân ta.
B. triều đình nhà Nguyễn phải nhân nhượng.
C. quân Pháp hoang mang.
D. cả hai tướng giặc đều bị thiệt mạng.
Câu 5: Ảnh hưởng của chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất đối với cục diện chiến tranh chống thực dân Pháp của quân dân Việt Nam là
A. Làm cho thực dân Pháp hoang mang
B. Triều đình Huế phải kí hiệp ước.
C. Pháp phải tìm cách thương lượng với ta
D. Làm nức lòng nhân dân cả nước
Câu 6: Trận Cầu Giấy lần nhất (1973) có ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần của nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp?
A. Nhân dân phấn khởi, Pháp hoang mang lo sợ.
B. Tiêu hao một bộ phận sinh lực của quân Pháp ở Bắc Kì.
C. Pháp quyết tâm đánh chiếm toàn bộ Việt Nam.
D. Buộc Pháp phải rút quân khỏi Bắc Kì.
Câu 7: Với hiệp ước Giáp Tuất (ký năm 1874), triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận
A. sáu tỉnh Nam Kỳ là đất thuộc Pháp.
B. sáu tỉnh Nam Kỳ và đảo Côn Lôn là đất thuộc Pháp.
C. ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ là đất thuộc Pháp.
D. ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là đất thuộc Pháp.
Câu 8: So sánh phương thức, tổ chức chiến đấu chống Pháp của quan lại triều đình nhà Nguyễn và các cuộc chiến đấu chống Pháp của nhân dân trong giai đoạn 1882- 1884?
A. Triều đình và quần chúng nhân dân đều sáng tạo, độc đáo, phong phú.
B. Triều đình và quần chúng nhân dân đều rập khuôn, lạc hậu khó thành công.
C. Triều đình thì rập khuôn, thiếu sáng tạo, nhân dân thì linh hoạt, sáng tạo
D. Nhân dân thì thiếu sáng tạo, Triều đình thì linh hoạt
Câu 9: Điểm khác biệt giữa Hiệp ước Giáp Tuất (1874) và Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) là
A. triều đình thừa nhận 3 tỉnh miền Đông Nam Kì thuộc Pháp
B. triều đình bồi thường chiến phí cho Pháp.
C. mở các cửa biển cho Pháp tự do đi lại.
D. triều đình thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp.
Câu 10: Nhận xét nào dưới đây là đúng khi nói về chiến thuật đánh của quân dân ta trong chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873)?
A. Bao vây quân địch B. Khiêu chiến
C. Phục kích và tấn công. D. Phục kích

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-10-27T06:51:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:52:47+00:00

  1a

  2c

  3a

  4b

  5c

  6d

  7b

  8d

  9a

  10d

  0
  2021-10-27T06:53:02+00:00

  1 – A. Gửi tối hậu thư cho Nguyễn Tri Phương yêu cầu phải nộp thành.

  2 – B. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất.

  3 – A. Nhiều quan lại ở các địa phương không về kinh thành, mộ binh khởi nghĩa.

  4 – C. quân Pháp hoang mang.

  5 – D. Làm nức lòng nhân dân cả nước

  6 – A. Nhân dân phấn khởi, Pháp hoang mang lo sợ.

  7 – A. sáu tỉnh Nam Kỳ là đất thuộc Pháp.

  8 – C. Triều đình thì rập khuôn, thiếu sáng tạo, nhân dân thì linh hoạt, sáng tạo

  9 – D. triều đình thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp.

  10 – C. Phục kích và tấn công.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )