Câu 1: Nội dung nào không thuộc đặc điểm địa hình nước ta: * a. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. b. Đồng bằng chiếm

Question

Câu 1: Nội dung nào không thuộc đặc điểm địa hình nước ta: *
a. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.
b. Đồng bằng chiếm 3/4 diện tích, là dạng phổ biến nhất.
c. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
d. Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu sự tác động mạnh mẽ của con người.
Câu 2: Địa hình nước ta được hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?
a.Vận động Tân kiến tạo
b.Tính chất nhiệt đới gió mùa
c.Tác động của con người.
d.Tất cả đều đúng.
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là thuộc tính của địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa *
a. Lớp vỏ phong hóa dày, có nhiều sông suối cắt xẻ bề mặt miền núi và đồng bằng
b. Các hiện tượng đất trượt và sụt lở trên bề mặt địa hình
c. Nhiều dang địa hình cácxtơ nhiệt đới
d. Dạng địa hình nhân tạo

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-12T05:59:31+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T06:00:47+00:00

  1/ c. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

  2/ d. Tất cả đều đúng.

  3/ c. Nhiều dang địa hình cácxtơ nhiệt đới.

  0
  2021-09-12T06:00:51+00:00

  Câu 1 C

  Câu 2 D

  Câu 5 A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )