Câu 1. Nơi nào là trung tâm chính trị lớn nhất của cả nước ? A. Hà Nội B. Đà Nẵng C. Thành phố Hồ Chí Minh D. Cần Thơ Câu 2.Phần đất liền của nướ

Question

Câu 1. Nơi nào là trung tâm chính trị lớn nhất của cả nước ?
A. Hà Nội
B. Đà Nẵng
C. Thành phố Hồ Chí Minh
D. Cần Thơ
Câu 2.Phần đất liền của nước ta không giáp với những nước nào dưới đây?
A. Thái Lan, Trung Quốc, Cam-pu-chi-a.
B. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chi-a.
C. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chi-a.
D. Thái Lan, Ma-lay-si-a, Phi- líp- pin.
Câu 3. Ranh giới tự nhiên phân chia 2 miền khí hậu chính ở nước ta là gì ?
A. Đèo Ngang B. Dãy Hoàng Liên Sơn
C. Dãy Trường Sơn D. Dãy Bạch Mã
Câu 4. Loại hình giao thông có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta ?
A. Đường sắt B. Đường thủy C. Đường bộ D. Đường hàng không
Câu 5. Dòng nào sau đây chỉ ghi ghi tên những con sông ở miền Bắc ?
A. Sông Hồng, sông Đà, sông Thái bình, sông Lô.
C. Sông Cả, sông Hồng, sông Đà Rằng, sông Hàn.,
C. Sông Tiền, sông Hậu, sông Thái Bình, sông Đồng Nai.
D. Sông Lam, sông Mã, sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây
Câu 6. Nơi nào là trung tâm công nghiệp lớp nhất cả nước?
A. Hà Nội
B. Đà Nẵng
C. Thành phố Hồ Chí Minh
D. Cần Thơ
Câu 7.Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào dưới đây?
A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
B. Lào, Trung Quốc, Campuchia.
C. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia.
D. Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia.
Câu 8. Nghành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là
A. nông nghiệp
B. công nghiệp
C. công, nông nghiệp
D. thủ công nghiệp
Câu 9. Loại hình giao thông có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta?
A. Đường sắt B. Đường thủy C. Đường bộ D. Đường hàng không
Câu 10. Dãy núi nào cao nhất trên thế giới?
A. Hi-ma-lay-a B. U-ran C. Côn Luân D. An-pơ
Câu 11. Nền văn minh của Ai Cập gắn liền với con sông nào?
E. Sông Hằng F. Sông Nin G. Sông Hoàng Hà H. Sông Mê Kông
Câu 12. Biển Đông bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta?
E. Bắc, đông và nam F. Đông, nam và đông nam
G. Đông, nam và tây nam H. Đông, nam và tây
Câu 13. Đặc điểm của vùng biển nước ta, nước
A. không đóng băng
B. thường đóng băng
C. không bao giờ đóng băng
D. ít khi đóng băng
Câu 14: Vùng biển nước ta hay có bão là ở:
A. miền Nam
B. niềm Bắc và miền Trung
C. miền Bắc
D. miền Trung
Câu 15: Ở vùng nào của nước ta đang thiếu lao động
A. Đồng bằng
B. Ven biển
C. Vùng núi
D. Vùng núi, ven biển

in progress 0
Adalynn 3 tuần 2021-07-08T18:36:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:38:36+00:00

  @sad0708

  1. A

  2. D

  3. A

  4. C

  5. A

  6. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

  7. B

  8. A

  9. C

  10. A

  11. F

  12. G

  13. C

  14. B

  15. C

  0
  2021-07-08T18:38:49+00:00

  1.A

  2.D

  3.D

  4.C

  5.A

  6.C

  7.B

  8.A

  9.C

  10.A

  11.B

  12.C

  13.C

  14.B

  15.C

  #Yummy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )