Câu 1:Nước nào đưa máy móc vào sản xuất công nghiệp đầu tiên? Câu 2:Nêu thể thức chính trị của Anh,Pháp,Đức? Câu 3:Kể tên các nhà bác học nổi tiếng tr

Question

Câu 1:Nước nào đưa máy móc vào sản xuất công nghiệp đầu tiên?
Câu 2:Nêu thể thức chính trị của Anh,Pháp,Đức?
Câu 3:Kể tên các nhà bác học nổi tiếng trên lĩnh vực vật lí cuối tk 19 đầu tk 20?

in progress 0
Alexandra 2 giờ 2021-09-07T14:57:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T14:58:10+00:00

  câu 1- nước anh

  câu 2*nước anh: nước anh trở thành nước quân chủ lập hiến:

       2 đảng: + đảng tự do và đảng bảo thủ

                    + đảng bảo thủ

  – đối nội: bảo vệ giai cấp tư sản

  – đôi ngoại: đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa

  *Nước đức

  -đức theo thể chế liên bang do địa chủ quý tộc và tư sản độc quyền thống trị

  *nước pháp:

  – sau cách mạng 4/9/1870, nền cộng hòa thứ 3 đc thành lập, chính phủ cộng hòa thi hành chính sách đàn áp nhân dân, tích cực chạy đua vũ trang và xâm lược thuộc địa

  0
  2021-09-07T14:58:12+00:00

  Bạn tham khảo nha!
  Câu 1: Nước Anh đưa máy móc vào sản xuất công nghiệp đầu tiên.
  Câu 2: Anh: Là nước quân chủ lập hiến, gồm 2 đảng (Tự Do và Bảo Thủ) thay nhau cầm quyền.
  Pháp: Nền cộng hòa thứ 3 được thành lập.
  Đức: Theo thể chế liên bang.
  Câu 3: Aristotle
  Stephen Hawking 
  Marie Curie
  Nikola Tesla 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )