Câu 1: Nước Nga thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến trong hoàn cảnh nào? A. Cách mạng tháng Mưới thành công B. Nội chiến kết thúc C. Khôi phục ki

Question

Câu 1: Nước Nga thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến trong hoàn cảnh nào?
A. Cách mạng tháng Mưới thành công
B. Nội chiến kết thúc
C. Khôi phục kinh tế.
D. Chống thù trong giặc ngoài.
Câu 2: Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng gì?
A. Khủng hoàng trầm trọng về kinh tế.
B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm.
C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị – xã hội.
D. Bị các nước đế quốc thôn tính.
Câu 3: Tình hình nước Nga trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 có điểm gì giống so với tình hình nước Nga trước cuộc Cách mạng 1905-1907?
A. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản.

B. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Đức và Đồng minh.
C. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng.
D. Đảng Bôn-sê-vích Nga là lực lượng lãnh đạo các cuộc đấu tranh.
Câu 4: Cách mạng tháng hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?
A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.
C. Giai quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.
D. Lật đổ chế độ Nga hoàng
Câu 5: Sau Cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Hai chính quyền song song tồn tại
B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.
C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.

D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh
(Với cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga: Hai chính quyền song song và tồn tại – Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân)

in progress 0
Lydia 4 tuần 2021-08-16T16:27:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:28:47+00:00

  1-D

  2-C

  3-C

  4-D

  5-A

  chúc bạn học tốt

  no copy

  0
  2021-08-16T16:29:06+00:00

  Câu 1: Nước Nga thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến trong hoàn cảnh nào?

  A. Cách mạng tháng Mưới thành công

  B. Nội chiến kết thúc

  C. Khôi phục kinh tế.

  D. Chống thù trong giặc ngoài.

  Câu 2: Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng gì?

  A. Khủng hoàng trầm trọng về kinh tế.

  B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm.

  C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị – xã hội.

  D. Bị các nước đế quốc thôn tính.

  Câu 3: Tình hình nước Nga trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 có điểm gì giống so với tình hình nước Nga trước cuộc Cách mạng 1905-1907?

  A. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản.

  B. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Đức và Đồng minh.

  C. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng.

  D. Đảng Bôn-sê-vích Nga là lực lượng lãnh đạo các cuộc đấu tranh.

  Câu 4: Cách mạng tháng hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?

  A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

  B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

  C. Giai quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

  D. Lật đổ chế độ nga hoàng

  Câu 5: Sau Cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?

  A. Hai chính quyền song song tồn tại

  B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.

  C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.

  D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )