Câu 1: Ở 200C, cứ 200 g nước hòa tan tối đa được 72 gam NaCl tạo thành dung dịch bão hòa. Tính độ tan của NaCl ở nhiệt độ này. Câu 2: Xác định lượng A

Question

Câu 1: Ở 200C, cứ 200 g nước hòa tan tối đa được 72 gam NaCl tạo thành dung dịch bão hòa. Tính độ tan của NaCl ở nhiệt độ này.
Câu 2: Xác định lượng AgNO3 kết tinh khỏi dd khi làm lạnh 450 g dd bão hòa ở 80 độ C xuống 20 độ C. Biết độ tan của AgNO3 ở 80 độ C là 668 g và 20 độ C là 222 g.

in progress 0
Julia 1 năm 2021-10-28T21:08:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:09:45+00:00

  Câu 1 : 

  S NaCl = 72/200 * 100 = 36 (g) 

  Câu 2 : 

  Ở 80 độ C  668g chất tan thì có 100 g nước và 768g dd
  => Có 450g dd thì có 391,41 g chất tan và 58,59g nước

  Ở 20 độ C 222g chất tan thì có 100g nước và 322g dd

  => Có 58,59g nước thì có 130,07g chất tan 

  mAgNO3 kết tinh = 391.41 – 130.07 = 261.34 g 

  Vote hay nhất nhé <3

   

  0
  2021-10-28T21:10:26+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: Độ tan là khối lượng chất tan trong 100 g nước.

  Ta có: $S_{NaCl}=$$\frac{72.100}{200}=36(g)$ 

  Câu 2:

  Ta có: $m_{AgNO_3/dd}=\frac{668.450}{768}=$ $\frac{12525}{32}(g)$

  Do đó khối lượng tối đa $AgNO_3$ có thể hoà tan trong dung dịch ở 20 độ C là

  $m_{AgNO_3/max20^o}=$$\frac{222.450}{768}=$ $\frac{8325}{64}(g)$ 

  Vậy lượng $AgNO_3$ kết tinh là $m_{AgNO_3/kettinh}=261,33(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )