Câu 1 Ở đậu hà lan ,khi cho đậu hà lan thân cao thuần chủng lai đậu hà lan thân thấp thì thu được F1 tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thi

Question

Câu 1 Ở đậu hà lan ,khi cho đậu hà lan thân cao thuần chủng lai đậu hà lan thân thấp thì thu được F1 tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 có 900 cây thân cao : 299cây thân thấp
a.Hãy biện luận và viết sơ đồ cho phép lai trên
b. Khi cho đậu hà lan F1 lai phân tích thì thu được kết quả như thế nào?

in progress 0
Camila 4 tháng 2021-08-11T10:31:34+00:00 2 Answers 107 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-11T10:32:42+00:00

  a) Vì F2 thu được 900 cây thân cao : 299 cây thân thấp kết quả này tương đương với tỉ lệ 3 cao : 1 thấp.

  Theo quy luật phân li của Menđen → Thân cao là tính trạng trội hoàn toàn so với thân thấp.

  Quy ước gen: A qui định tính trạng thân cao.

                            a qui định tính trạng thân thấp.

  F2 có tỉ lệ 3 : 1 → F1 dị hợp về một cặp gen → P thuần chủng.

  – Sơ đồ lai:

  Pt/c :    AA (thân cao)           ×           aa (thân thấp)

  G:      A                                            a

  F1:                                 Aa (100% thân cao)

  F1 × F1:  Aa (thân cao)        ×           Aa (thân cao)

  GF1:       A, a                                    A, a

  F2:                       AA: Aa : Aa : aa

  – Kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  – Kiểu hình: 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

  b) Cho F1 lai phân tích:

  F1:          Aa (thân cao)        ×           aa (thân thấp)

  GF1:       A, a                                      a

  F2:                                   Aa : aa

  – Kiểu gen: 1Aa : 1aa

  – Kiểu hình: 1 thân cao: 1 thân thấp

  0
  2021-08-11T10:32:58+00:00

  Đáp án: Bài của bạn

   Xin hay nhất

  Giải thích các bước giải: Bạn xem hình

   

  cau-1-o-dau-ha-lan-khi-cho-dau-ha-lan-than-cao-thuan-chung-lai-dau-ha-lan-than-thap-thi-thu-duoc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )