câu 1: Ở lúa thân cao,chín muộn,hạt dài là những tính trạng trội hoàn toàn so với thân thấp, chín sớm, hạt tròn.Khi lai 2 thứ f1 có kiểu hình thân cao

Question

câu 1: Ở lúa thân cao,chín muộn,hạt dài là những tính trạng trội hoàn toàn so với thân thấp, chín sớm, hạt tròn.Khi lai 2 thứ f1 có kiểu hình thân cao,chín muộn, hạt dài với thân thấp,chín muộn hạt tròn thu được f2 như sau:
620 cao muộn dài,220 cao sớm dài,600 cao muộn tròn,220 cao sớm tròn , 590 thấp muộn dài ,270 thấp sớm dài,570 thấp muộn tròn ,200 thấp sớm tròn
A.giải thích kết quả và viết sơ đồ lai
B.nếu cho f1 tự thụ phấn dc f2 ,không lập sơ đồ lai hãy xác định ở f2:
số kiểu tổ hợp,số kg, số kh,giúp e nhanh với ạ

in progress 0
Elliana 46 phút 2021-09-15T12:11:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T12:12:51+00:00

  Theo bài ra ta có  :

  + Tính trạng chín sớm là trội hoàn toàn so với chín muộn

  + Các tính trạng di truyền độc lập vơi nhau

  Quy ước :

  + Cây chín sớm có kiểu gen AA

  + Cây chín muộn có kiểu gen aa

  Khi đem cây thân cao chín sớm vs cây thân thấp chín muộn thì F1 sẽ có kiểu hình sau

  SDL:

  P : AA ( thân cao chín sớm ) * aa ( thân thấp chín muộn )

  F1 : Aa ( thân cao chín sớm )

  Chúc you hok tốt ????????

  0
  2021-09-15T12:13:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

  mình sửa lại đề 1 chút cho bạn dễ hiểu hơn rồi nha!

  + Qui ước: A: thân cao, a: thân thấp

  B: chín sớm, b: chín muộn

  +P: thân cao, chín sớm x thân thấp, chín muộn

  – thân cao, chín sớm có thể có các KG là: AABB, AABb, AaBB hoặc AaBb

  – thân thấp, chín muộn có KG là aabb

  + xét từng trường hợp

  – TH1: P: thân cao, chín sớm x thân thấp, chín muộn

  AaBb x aabb

  F1: KG: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

  KH: 1 cao, chín sớm : 1 cao, chín muộn : 1 thấp, chín sớm : 1 thấp, chín muộn

  – Các TH còn lại em làm tương tự nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )