Câu 1: Ở nước ta, những nơi có địa hình đá vôi chứng tỏ trước đây là biển hay lục địa? Vì sao biết điều đó? Câu 2 : Vị trí địa lí tự nhiên có ảnh hưởn

Question

Câu 1: Ở nước ta, những nơi có địa hình đá vôi chứng tỏ trước đây là biển hay lục địa?
Vì sao biết điều đó?
Câu 2 : Vị trí địa lí tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu và thiên nhiên nước ta?

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-15T23:23:13+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T23:24:25+00:00

  1.Địa hình đá vôi ở nước ta tập trung chủ yếu ở miền Bắc. Một số điểm có đá vôi tập trung với khối lượng lớn như: Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ,…Những nơi có địa hình đá vôi chứng tỏ trước đây là lục địa bởi vì đá vôi là một loại trầm tích( là một trong 3 nhóm đá chính cấu tạo nên vỏ trái đất và chiếm đên 75% bề mặt trái đất ).

  2.Vị trí địa lí tự nhiên ảnh hưởng đến khí hậu và thiên nhiên nước ta là:

  -Làm cho thiên nhiên nước ta đa dạng nhất:từ  Bắc -Nam có rừng nhiệt đới ẩm,rừng thưa rụng lá theo mùa,…

  -Tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng:nước ,đất đai,khoáng sản,sinh vật,động vật…

  -Nhiều thiên tai ,lũ lụt ,hạn hán…

  -An ninh quốc phòng gặp khó khăn trong việc bảo vệ biên giới và chủ quyền biển đảo.

   -Về kinh tế thuận lợi cho việc giao lưu các nước trong khu vực,trên thế giới = đường bộ ,đường ko,đường thủy.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )