Câu 1: Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ: A. 183oC. B. –183oC. C. 196oC. D. –196oC. Câu 2: Oxi không có tính chất nào sau đây? A. Tan nhiều trong nước. B

Question

Câu 1: Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ:
A. 183oC.
B. –183oC.
C. 196oC.
D. –196oC.
Câu 2: Oxi không có tính chất nào sau đây?
A. Tan nhiều trong nước.
B. Không mùi.
C. Không màu.
D. Nặng hơn không khí.
Câu 3: Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng tự do trong chất nào sau đây?
A. Ozon, cacbon đioxit.
B. Oxi, nước.
C. Ozon, oxi.
D. Nước, đường mía.
Câu 4: Khí oxi có tính chất hóa học là:
A. Tác dụng với kim loại.
B. Tác dụng với hợp chất.
C. Tác dụng với phi kim.
D. Tác dụng với nhiều đơn chất và hợp chất.
Câu 5: Oxi có khả năng kết hợp với chất nào sau đây trong máu để có thể đi nuôi cơ thể người và động vật?
A. Axit clohiđric.
B. Axit đeoxiribo.
C. Saccarơ.
D. Hemoglobin.
Câu 6: Nguyên tố chiếm hàm lượng nhiều nhất trên trái đất là
A. nguyên tố oxi.
B. nguyên tố hiđro.
C. nguyên tố nhôm.
D. nguyên tố silic.
Câu 7: Đưa tàn đóm vào bình đựng khí oxi ta thấy hiện tượng như thế nào?
A. Tàn đóm tắt.
B. Tàn đóm bùng cháy.
C. Tàn đóm bốc khói.
D. Không hiện tượng.
Câu 8: Chất nào sau đây không bị cháy trong khí oxi (O2)?
A. Mg (r).
B. H2SO4 (dd).
C. CH4 (k).
D. H2 (k).
Câu 9: Chất nào không tác dụng được với oxi?
A. Sắt.
B. Lưu huỳnh.
C. Photpho.
D. Vàng.
Câu 10: Oxi phản ứng với nhóm chất nào dưới đây?
A. C, Cl2, Na.
B. C, C2H2, Cu.
C. Na, C4H10, Au.
D. Au, N2, Mg.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?
A. Oxi không có màu và vị.
B. Oxi cần thiết cho sự sống.
C. Oxi là phi kim hoạt động hóa học mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao.
D. Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại.

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-10-24T03:25:57+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:27:09+00:00

  1. B

  2. A

  3. C

  4. D

  5. D

  6. B

  7. B

  8. B

  9. D

  10. B

  11. D (oxi tạo oxit bazo với hầu hết kim loại)

   

  0
  2021-10-24T03:27:24+00:00

  1.B

  2. A

  3. C

  4. D

  5. D

  6. A

  7. B

  8. B

  9. D

  10. B

  11.D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )