Câu 1: Ông Phi-đen-các-xtơ-rô làm tổng thống có ý nghiã gì? Câu 2: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi đã đạt được thắn

Question

Câu 1: Ông Phi-đen-các-xtơ-rô làm tổng thống có ý nghiã gì?
Câu 2: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi đã đạt được thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-11T00:49:35+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:50:49+00:00

  Câu 1 Ông Phi-đen Các-xtơ-rô làm tổng thống:

  -Cách mạng thắng lợi

  -Chế độ độc tài bị lật đổ

  Cu-ba tiến lên chủ nghĩa xã hội

  Câu 2 Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi đã đạt được thắng lợi: 

  -Năm 1993, chế độ Apacthai được xoá bỏ.

  -Nen-xơn Man-đê-la được bầu làm Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi.

  ⇒Ý nghĩa: Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ sau hơn ba thế kỉ tồn tại.

                    Nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.

  Vote 5 sao và cám ơn nhé

  cho hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )