Câu 1 Phản xạ là gì ? Thế nào là phản xạ cho ddieuf kiện và phản xạ k có điều kiện

Question

Câu 1 Phản xạ là gì ? Thế nào là phản xạ cho ddieuf kiện và phản xạ k có điều kiện

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-09-27T21:59:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:00:39+00:00

  – Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh 

  – Phản xạ có điều kiện là là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm, nếu không có kích thích lặp lại phản xạ sẽ mất đi theo thời gian

  – Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập, không bị mất đi theo thời gian

  0
  2021-09-27T22:01:04+00:00

  – Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời kích thích của môi trường bên ngoài do hệ thần kinh điều khiển.
  – Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, không phải học.
  – Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )