Câu 1 Phân biệt C2H5OH và CH3COOH Câu 2 có CH3COOH và C2H5OH đều tác dụng với kim loại Na

Question

Câu 1 Phân biệt C2H5OH và CH3COOH
Câu 2 có CH3COOH và C2H5OH đều tác dụng với kim loại Na

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-10-16T18:22:58+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:24:07+00:00

  Đáp án:

   MÌnh chỉ làm dc câu 1

  Câu 2 mk không hiểu

  Giải thích các bước giải:

  Để phân biệt C2H5OH và CH3COOH ta dùng: quỳ tím

  0
  2021-10-16T18:24:07+00:00

  Câu 1: 
  Để phân biệt $C_2H_5OH$ và $CH_3COOH$ thì em sử dụng tính chất axit của $CH_3COOH$ nhé. Sau đây là các ví dụ để phân biệt:

  1. Dùng quỳ tím 

  – $CH_3COOH$ có tính axit nên làm quỳ tím hóa đỏ

  – Còn $C_2H_5OH$ thì không

  2. Dùng $CaCO_3,Na_2CO_3,K_2SO_3,…$ ( muối có gốc $CO_3,SO_3$)
  – $CH_3COOH$ tạo ra hiện tượng có khí thoát ra ( nếu gốc $CO_3$ thì tạo khí không mùi không màu . $SO_3$ thì tạo khí có mùi hắc)

  – $C_2H_5OH$ không tác dụng với các muối đó.
  Câu 2:
  Đề thiếu dữ kiện nha bạn!
  Mình chỉ viết phương trình được thôi: 
  $CH_3COOH+Na\xrightarrow{}CH_3COONa+\dfrac{1}{2}H_2$

  $C_2H_5OH+Na\xrightarrow{}C_2H_5ONa+\dfrac{1}{2}H_2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )