Câu 1: Phần phát triển nhất ở não người là: A. trụ não B. đại não C. tiểu não D. não trung gian Câu 2: Đại não người có những thùy nào? A. Thùy trán,

Question

Câu 1: Phần phát triển nhất ở não người là:
A. trụ não B. đại não
C. tiểu não D. não trung gian
Câu 2: Đại não người có những thùy nào?
A. Thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương
B. Thùy thái dương, thùy chẩm, thùy đỉnh
C. Thùy đỉnh, thùy trán, thùy chẩm
D. Thùy chẩm, thùy đỉnh, thùy thái dương, thùy trán
Câu 3: Đại não có chức năng:
A. điều hòa hoạt động của nội quan
B. điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt
C. điều hòa phối hợp cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể
D. là trung khu của phản xạ có điều kiện
Câu 4: Nếu vỏ đại não bị chấn thương sẽ :
A. mất tất cả phản xạ có điều kiện được thành lập
B. mất tất cả phản xạ không điều kiện
C. mất tất cả phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
D. không ảnh hưởng nhiều đến phản xạ

in progress 0
Josephine 8 phút 2021-10-12T01:44:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:46:04+00:00

   Câu 1 : Phần phát triển nhất ở não người là: đại não 

  Chọn B

  Câu 2 : Đại não người gồm 4 thùy : Thùy chẩm, thùy đỉnh, thùy thái dương, thùy trán

  Chọn D

  Câu 3 : Đại não có chức năng:điều hòa phối hợp cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể 

  chọn C

  Câu 4 : Nếu vỏ đại não bị chấn thương sẽ : mất tất cả phản xạ có điều kiện được thành lập

  Chọn A

  0
  2021-10-12T01:46:24+00:00

  Đáp án:

   1b

  2d

  3c

  4a

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )