Câu 1:phân tích nguyên nhân, kết quả cách mạng tư sản Pháp. Câu 2 :thế nào được gọi là cách mạng tư sản. câu 3 :đặc điểm của các nước tư bản chủ nghĩ

Question

Câu 1:phân tích nguyên nhân, kết quả cách mạng tư sản Pháp.
Câu 2 :thế nào được gọi là cách mạng tư sản.
câu 3 :đặc điểm của các nước tư bản chủ nghĩa và đế quốc chủ nghĩa.
câu 4:cuộc Duy Tân Minh trị có phải là cách mạng tư sản không ?Vì sao?
Câu 5: ý nghĩa của cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị.

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-07T23:32:22+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T23:33:38+00:00

  1. * Nguyên nhân sâu xa:

  – Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngày càng gay gắt, trong đó bao trùm là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

  * Nguyên nhân trực tiếp:

  – Sự khủng hoảng của nền tài chính quốc gia buộc Lu-i XVI phải triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5-5-1789 tại cung điện Vec-xai để đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thuế mới.

  – Bất bình trước hành động của nhà vua, 14-7-1789, nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti – biểu tượng của chế độ phong kiến. Cách mạng Pháp bùng nổ.

  * Ý nghĩa: Cách mạng đã dành thắng lợi lớn.

  2. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

  4. Cách mạng tư sản có đặc điểm:

  – Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

  – Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.

  – Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

  Cuộc Duy Tân Minh Trị tuy không lật đổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng đã xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

  ⟹ Như vậy, Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.

  5.

  – Trong nước:

       + Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật từ nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường TBCN.

       + Tạo điều kiện cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản, đưa Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh ở châu Á, một nước đế quốc duy nhất ở Châu Á.

  + Làm cho nước Nhật thoát khỏi số phận bị xâm lược.

       + Cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc Cách mạng Tư sản không triệt để, diễn ra dưới hình thức một cuộc cải cách kinh tế.

  – Quốc tế:

       + Cuộc Duy tân Minh Trị có ảnh hưởng đến các nước trong khu vực, được nhiều người chủ trương canh tân đất nước ở Trung Quốc (Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu,…); ở Việt Nam (Phan Bội Châu,…) tìm hiểu và học hỏi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )