Câu 1: phân tích vai trò của ngành dịch vụ Câu 2: phân tích vai trò của ngành giao thông vận tải Câu 3: phân tích vai trò của ngành thương mại

Question

Câu 1: phân tích vai trò của ngành dịch vụ
Câu 2: phân tích vai trò của ngành giao thông vận tải
Câu 3: phân tích vai trò của ngành thương mại

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-07-19T09:59:35+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T10:00:55+00:00

  C1: vai trò của ngành dịch vụ

  – Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác,giao lưu quốc tế.

  – Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.

  – Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm.

  – Khai thác tốt các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của khoa học kĩ thuật hiện đại phục vụ con người.

  C2: vai trò của ngành giao thông vận tải

  – Giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, bình thường.

  – Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho sinh hoạt thuận tiện.

  – Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất, dịch vụ và dân cư.

  – Thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hóa ở các vùng núi xa xôi.

  – Củng cố tính thống nhất của nền KT, tăng cường sức mạnh quốc phòng.

  – Giao lưu kinh tế với các nước.

  C3. vai trò của ngành thương mại

  – Thương mại là khâu nối giữa SX và tiêu dùng, điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng, giúp SX mở rộng và phát triển.

  – Vai trò: 

  + Điều tiết sản xuất.

  + Thúc đẩy sản xuất hàng hóa.

  + Hướng dẫn tiêu dùng.

  – Phân loại: 

  + Nội thương: trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong nước,thúc đẩy chuyên môn hóa sản xuất và phân công lao động theo vùng, phục vụ từng cá nhân.

  + Ngoại thương: Trao đổi mua bán hàng hoá giữa các nước trên thế giới, góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới, khai thác lợi thế của đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )