Câu 1: Pháp luật nghiêm cấm các hành vi nào có hại cho môi trường? Câu 2: Việc môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi dẫn

Question

Câu 1: Pháp luật nghiêm cấm các hành vi nào có hại cho môi trường?
Câu 2: Việc môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi dẫn đến hậu
qủa như thế nào?

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-08-16T16:52:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:53:07+00:00

  Câu 1: 

  1. Phá hoại, khai thác trái phép rừng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.

  2. Khai thác, đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp huỷ diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật.

  3. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng các loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục cấm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

  4. Chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng nơi quy định và quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

  5. Thải chất thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước.

  6. Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hoá vượt quá tiêu chuẩn môi trường cho phép.

  7. Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

  8. Nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện không đạt tiêu chuẩn môi trường.

  9. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải dưới mọi hình thức.

  10. Nhập khẩu, quá cảnh động vật, thực vật chưa qua kiểm dịch; vi sinh vật ngoài danh mục cho phép.

  11. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người, sinh vật và hệ sinh thái; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

  12. Xâm hại di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên.

  13. Xâm hại công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường.

  14. Hoạt động trái phép, sinh sống ở khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi trường đối với sức khỏe và tính mạng con người.

  15. Che giấu hành vi huỷ hoại môi trường, cản trở hoạt động bảo vệ môi trường, làm sai lệch thông tin dẫn đến gây hậu quả xấu đối với môi trường.

  16. Các hành vi bị nghiêm cấm khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

  Câu 2:

  Môi trường bị ô nhiễm, hủy hoại môi trường, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi không có kế hoạch sẽ gây mất cân bằng hệ sinh thái, làm cho môi trường bị suy thoái, điều đó dẫn đến: thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống, sức khỏe và tính mạng con người

  0
  2021-08-16T16:53:29+00:00

  Câu 1:  Pháp luật nghiêm cấm các hành vi nào có hại cho môi trường?

  1. Phá hoại, khai thác trái phép rừng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.

  2. Khai thác, đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp huỷ diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật.

  3. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng các loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục cấm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

  4. Chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng nơi quy định và quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

  5. Thải chất thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước.

  6. Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hoá vượt quá tiêu chuẩn môi trường cho phép.

  7. Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

  8. Nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện không đạt tiêu chuẩn môi trường.

  9. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải dưới mọi hình thức.

  10. Nhập khẩu, quá cảnh động vật, thực vật chưa qua kiểm dịch; vi sinh vật ngoài danh mục cho phép.

  11. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người, sinh vật và hệ sinh thái; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

  12. Xâm hại di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên.

  13. Xâm hại công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường.

  14. Hoạt động trái phép, sinh sống ở khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi trường đối với sức khỏe và tính mạng con người.

  15. Che giấu hành vi huỷ hoại môi trường, cản trở hoạt động bảo vệ môi trường, làm sai lệch thông tin dẫn đến gây hậu quả xấu đối với môi trường.

  16. Các hành vi bị nghiêm cấm khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

  Câu 2: Việc môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi dẫn đến hậu qủa như thế nào?

  Môi trường bị ô nhiễm, hủy hoại môi trường, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi không có kế hoạch sẽ gây mất cân bằng hệ sinh thái, làm cho môi trường bị suy thoái, điều đó dẫn đến: thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống, sức khỏe và tính mạng con người, trái đất nóng lên , vi sinh vật mất cân bằng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )