Câu 1: Phương pháp tưới ngập thường được áp dụng cho loại cây trồng nào? A. Cây lúa. B. Cây rau màu. C. Cây có thân, rễ to, khỏe. D. Tất cả đều

Question

Câu 1: Phương pháp tưới ngập thường được áp dụng cho loại cây trồng nào?
A. Cây lúa. B. Cây rau màu. C. Cây có thân, rễ to, khỏe. D. Tất cả đều đúng.
Câu 2: Phương pháp tưới thấm thường được áp dụng cho loại cây trồng nào?
A. Cây có thân, rễ to, khỏe. B. Cây rau màu. C. Cây lúa. D. Tất cả đều đúng. Câu 3: Mục đích của việc vun xới là:
A. Diệt cỏ dại. B. Diệt sâu, bệnh hại. C. Làm đất tơi xốp. D. Tăng bốc hơi nước.
Câu 4: Mục đích của việc làm cỏ là:
A. Diệt cỏ dại, sâu, bệnh hại. B. Chống đổ. C. Làm đất tơi xốp. D. Hạn chế bốc hơi nước.
Câu 5: Vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất gồm:
A. Hấp thu khí Cacbonic, giải phóng khí Oxy.
B. Tán rừng và cây cỏ ngăn cản nước rơi và dòng chảy.
C. Để sản xuất các vật dụng cần thiết cho con người.
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Quy trình gieo hạt phải theo trình tự các bước nào sau đây:
A. Gieo hạt → Lấp đất → Che phủ → Tưới nước → Phun thuốc trừ sâu,bệnh → Bảo vệ luống gieo.
B. Gieo hạt → Lấp đất → Che phủ → Tưới nước → Bảo vệ luống gieo → Phun thuốc trừ sâu,bệnh.
C. Gieo hạt → Lấp đất → Che phủ → Phun thuốc trừ sâu,bệnh → Tưới nước → Bảo vệ luống gieo.
D. Gieo hạt → Che phủ → Lấp đất → Bảo vệ luống gieo → Tưới nước → Phun thuốc trừ sâu,bệnh.
Câu 7: Để đảm bảo được số lượng và chất lượng nông sản, cần phải tiến hành thu hoạch như thế nào? A. Thu hoạch lúc đúng độ chín. B. Nhanh gọn. C. Cẩn thận. D. Tất cả các ý trên.
Câu 8: Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào?
A. Cây hoa hồng B. Cây đậu tương C. Cây bàng D. Cây hoa đồng tiền
Câu 9: Thứ tự đúng của quy trình trồng cây con rễ trần là:
A. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây → Vun gốc.
B. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Lấp đất kín gốc cây → Nén đất → Vun gốc.
C. Tạo lỗ trong hố đất → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây → Đặt cây vào lỗ trong hố → Vun gốc.
D. Tạo lỗ trong hố đất → Lấp đất kín gốc cây → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Vun gốc.
Câu 10: Lượng gỗ khai thác chọn không được vượt quá bao nhiêu % lượng gỗ của khu rừng khai thác? A. 35% B. 30% C. 25% D. 45%
Câu 11: Vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế gồm:
A. Cung cấp phương tiện di chuyển, sức kéo.
B. Cung cấp lương thực, thực phẩm.
C. Sản xuất vắc-xin.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 12: Trứng thụ tinh để tạo thành:
A. Giao tử. B. Hợp tử. C. Cá thể con. D. Cá thể già.
Câu 13: Sự phát triển của vật nuôi có mối liên quan gì với sự sinh trưởng và phát dục?
A. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra cùng một lúc.
B. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, không liên quan gì nhau.
C. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, hỗ trợ lẫn nhau.
D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
Câu 14: Gà mái bắt đầu đẻ trứng, quá trình đó được gọi là: A. Sự sinh trưởng. B. Sự phát dục. C. Phát dục sau đó sinh trưởng. D. Sinh trưởng sau đó phát dục.
Câu 15: Để phát triển chăn nuôi toàn diện, cần phải đa dạng hóa về:
A. Các loại vật nuôi. B. Quy mô chăn nuôi. C. Thức ăn chăn nuôi. D. Cả A và B đều đúng.

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-07-21T22:00:17+00:00 2 Answers 113 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:01:17+00:00

  Câu 1:A

  Câu 2:B

  Câu 3:C

  Câu 4:A

  Câu 5:D

  Câu 6:A

  Câu 7:D

  Câu 8:B

  Câu 9:B

  Câu 10:A

  Câu 11:D

  Câu 12:B

  Câu 13:C

  Câu 14:B

  Câu 15:D

  Chúc bạn học tốt :))

  XIN CTLHN Ạ !!!

  0
  2021-07-21T22:01:59+00:00

  Câu 1. A

  Câu 2. B

  Câu 3. C

  Câu 4. A

  Câu 5. D

  Câu 6. A

  Câu 7. D

  Câu 8. B

  Câu 9. B

  Câu 10. A

  Câu 11. D

  Câu 12. B

  Câu 13. C

  Câu 14. B

  Câu 15. D

  @sakura (cho mk câu trả lời hay nhất nha! Cảm ơn bạn nhìu ah)

  $\boxed{\text{gentle team }}$ 

                                             CHÚC BẠN HỌC TỐT!♡´・ᴗ・`♡

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )