Câu 1 : Qúa trình nào dưới đây không làm giảm lương oxi trong không khí A.Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt B. Sự cháy của than,củi

Question

Câu 1 : Qúa trình nào dưới đây không làm giảm lương oxi trong không khí
A.Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt B. Sự cháy của than,củi,bếp ga
C. Sự quang hợp của cây xanh D. Sự hô hấp của động vật

in progress 0
Ximena 2 ngày 2021-12-07T19:38:12+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:39:48+00:00

  Chọn C. 

  Sự quang hợp giải phóng O2 nên ko làm giảm lượng O2. 

  0
  2021-12-07T19:39:59+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   A: sự gỉ là sự oxi hóa của Fe: 3Fe+2O2->Fe3O4

  B: sự cháy là sự oxi hóa C: C+O2->CO2

  C: quang hợp của cây xanh sử dụng CO2 tạo O2

  D: hô hấp của động vật dùng O2 và thải ra CO2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )