Câu 1. Quang Trung đã làm gì để xây dựng văn hóa dân tộc Câu 2. Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, vì sao triều Nguyễn lại

Question

Câu 1. Quang Trung đã làm gì để xây dựng văn hóa dân tộc
Câu 2. Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, vì sao triều Nguyễn lại hạn chế tiếp xúc với người phương Tây
Câu 3. Ý nghĩa các ngày lễ lớn của dân tộc mà em đã được học [ mồng 10 tháng 3 âm lịch, mồng 5 tháng giêng âm lịch, mồng 6 tháng giêng âm lịch
Giúp mik vs mình sáp thi r

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2021-07-21T09:56:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:57:03+00:00

  Câu 1:

  Ban bố “Chiếu lập học”, khuyến khích mở trường học, dùng chữ nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước.

  Câu 2:

  – Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, lập ra triều Nguyễn, củng cố nhà nước quân chủ tập quyền. Nhà vua trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước, từ trung ương đến địa phương.

  – Năm 1815, ban hành bộ luật Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).

  – Chia cả nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên). Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là chức tổng đốc, còn các tỉnh nhỏ là chức tuần phủ.

  – Xây dựng quân đội gồm nhiều binh chủng, ở kinh đô và các trấn, tỉnh đều xây dựng thành trì vững chắc. Xây dựng hệ thống trạm ngựa trong cả nước để kịp thời chuyển tin tức.

  => Tăng cường tính tập quyền của nhà nước từ trung ương đến địa phương.

  *Vì: Sợ người Phương Tây vào trong đất nước sẽ thám xét tình hình và nổ súng và thấy dc ý đồ xâm lược của chúng.

  Câu 3:

  Mồng 10 tháng 3 âm lịch: Giỗ tổ Hùng Vương

  Mồng 5 tháng giêng âm lịch: Ngày kị

  Mồng 6 tháng giêng âm lịch: Xua đuổi cái nghèo

  Mik xin hay nhất nhé

  0
  2021-07-21T09:57:56+00:00

  1.– Ban bố “Chiếu lập học”, khuyến khích mở trường học, dùng chữ nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước.

  2.-Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền. Để trả lời câu hỏi này, cần hiểu được chế độ phong kiến tập quyền là chế độ mọi quyền lực đều tập trung vào tay một cá nhân — ông vua (vua làm chủ, có toàn quyền quyết định mọi việc). Sau khi đánh đổ vương triều Tây Sơn. Nguyễn Ánh đã làm những gì trong việc tổ chức bộ máy chính quyền và bộ máy chính quyền đó có phải là tổ chức chính quyền của chế độ phong kiến tập quyền không. Nếu đúng thì đó là những việc làm để lập chế độ phong kiến tập quyền của nhà Nguyễn.

  Triều Nguyễn lại hạn chế tiếp xúc với người phương Tây vì:-Do các nước xung quanh đã bị xâm chiếm bởi thuộc địa phương Tây, nhà Nguyễn sợ người Phương Tây vào trong đất nước sẽ thám xét tình hình và nổ súng.-Do nhà Nguyễn thấy được ý đồ xâm chiếm của giặc Pháp(nhà Nguyễn đã khước từ mọi thư đòi nhường đất, mở cửa ải dù cho trước đó Pháp đã giúp nhà Nguyễn giành lại chính quyền, nên giặc Pháp đã càng muốn xâm chiếm nước ta hơn.)

  3.10/3 là lễ bt ơn vua hùng đã có công dựng nc

  … chúc b thi tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )