câu 1: quyền tự do ngôn luận có quan hệ chặt chẽ và thường thể hiện thông qua quyền: A. tự do lập hội B. tự do báo chí C. tự do biểu tình D. tự do hội

Question

câu 1: quyền tự do ngôn luận có quan hệ chặt chẽ và thường thể hiện thông qua quyền:
A. tự do lập hội
B. tự do báo chí
C. tự do biểu tình
D. tự do hội họp
câu 2: nhà nước…………..những thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam
A.giữ bí mật
B. không ủng hộ
C. cấm tiết lộ
D. nghiêm cấm
câu 3.sau khi bị nhiễm hiv người bệnh sẽ dần chuyển sang giai đoạn nào?
A. AIDS
B.chết
C. nguy hiểm
D. đau đớn
câu 3.sau khi bị nhiễm hiv người bệnh sẽ dần chuyển sang giai đoạn nào?

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-07-16T17:59:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T18:00:58+00:00

  1.B

  2.C

  3.D

  Xin câu trả lời hay nhất

  0
  2021-07-16T18:01:12+00:00

  AMAZING good Job em trinh à!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )