câu 1) rừng rậm nhiệt đới phân bố A.Cao nguyên Paataagônia B. quần đảo Ăngti C.Đồng bằng Ôrinôcô D.Phía đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo Sựng Câu 2)

Question

câu 1) rừng rậm nhiệt đới phân bố
A.Cao nguyên Paataagônia
B. quần đảo Ăngti
C.Đồng bằng Ôrinôcô
D.Phía đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo Sựng
Câu 2) Rừng thưa và xa an phân bố
A. Đồng bằng Amaadôn
B.Đồng băng Pampa
C.Miền núi Andet
D.Phía tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăngti , đồng bằng Ôrrinôcô
Câu 3) Thảo nguyên phân bố
A.Đồng bằng Amadôn
B.Quần đảo Ăngti
C.Cao nguyên Pataagônia
D.Đồng bằng Pampa
Câu 4) Hoang mạc bán hoang mạc phân bố
A.Đồng bằng Amaaadôn
B.Đồng bằng Pampa
C.Đồng bằng Patagônia
D.Đồng bằng duyên hải phía tây Trung An đet , cao nguyên patagônia
Câu 5) Thiên nhiên thay đổi từ Bắc xuống Nam , từ chân núi lên đỉnh núi phân bố
A.Đồng bằng Amadôn
B.Đồng bằng Ôrinôcô
C.Đồng bằng Pamma
D.Miền núi Anđet
Câu 6 : Địa hình Nam Mĩ
A.Phía tây là dãy núi trẻ An đet, ở giữa là đồng bằng , phía đông là Cooocddie
B.Phía tây là núi trẻ Coođie , ở giữa là đồng bằng trung tâm . phía đông là núi già Apalat
C.Phía tây là dãy núi trẻ An đet ,ở giữa là chuỗi các đồng bằng , phía đông là các Sơn Nguyên
D.Núi cao
Câu 7 : địa hình bắc mĩ
A.Đồng bằng
B.Núi cao
C.Phía tây là dãy núi trẻ Coođie , ở giữa là đồng băng trung tâm , phía đông là núi già Aplat
D.phía tây là dãy núi trẻ An đet , ở giữa là các chuỗi đồng bằng , phía đông là các Sơn Nguyên
Câu 8 : khu vực bắc mĩ bao gồm các nước
A.Ca na da , Chi Lê
B.Hoa Kì , Pêru
C.Mêhicô
D.Canada , Hoa Kì , Mêhicô
Câu 9 : Khu vực Trung và Nam Mĩ bao gồm
A.Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăngti
B.Quần đảo Ăngti, các nước trong vùng biển Caribê
C.Các nước trong vùng biển Caribê , lục địa Nam Mĩ
D.Eo đất Trung Mĩ, Các nước trong vùng biển Caribê , lục địa Nam Mĩ
Giúp mik với
Chính xác nhé
Bài này mik lấy điểm

in progress 0
Alaia 6 phút 2021-09-09T14:46:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:47:44+00:00

  câu 1) rừng rậm nhiệt đới phân bố

  A.Cao nguyên Paataagônia

  B. quần đảo Ăngti

  C.Đồng bằng Ôrinôcô

  D.Phía đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo Sựng

  Câu 2) Rừng thưa và xa an phân bố

  A. Đồng bằng Amaadôn

  B.Đồng băng Pampa

  C.Miền núi Andet

  D.Phía tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăngti , đồng bằng Ôrrinôcô

  Câu 3) Thảo nguyên phân bố

  A.Đồng bằng Amadôn

  B.Quần đảo Ăngti

  C.Cao nguyên Pataagônia

  D.Đồng bằng Pampa

  Câu 4) Hoang mạc bán hoang mạc phân bố

  A.Đồng bằng Amaaadôn

  B.Đồng bằng Pampa

  C.Đồng bằng Patagônia

  D.Đồng bằng duyên hải phía tây Trung An đet , cao nguyên patagônia

  Câu 5) Thiên nhiên thay đổi từ Bắc xuống Nam , từ chân núi lên đỉnh núi phân bố

  A.Đồng bằng Amadôn

  B.Đồng bằng Ôrinôcô

  C.Đồng bằng Pamma

  D.Miền núi Anđet

  Câu 6 : Địa hình Nam Mĩ

  A.Phía tây là dãy núi trẻ An đet, ở giữa là đồng bằng , phía đông là Cooocddie

  B.Phía tây là núi trẻ Coođie , ở giữa là đồng bằng trung tâm . phía đông là núi già Apalat

  C.Phía tây là dãy núi trẻ An đet ,ở giữa là chuỗi các đồng bằng , phía đông là các Sơn Nguyên

  D.Núi cao

  Câu 7 : địa hình bắc mĩ

  A.Đồng bằng

  B.Núi cao

  C.Phía tây là dãy núi trẻ Coođie , ở giữa là đồng băng trung tâm , phía đông là núi già Aplat

  D.phía tây là dãy núi trẻ An đet , ở giữa là các chuỗi đồng bằng , phía đông là các Sơn Nguyên

  Câu 8 : khu vực bắc mĩ bao gồm các nước

  A.Ca na da , Chi Lê

  B.Hoa Kì , Pêru

  C.Mêhicô

  D.Canada , Hoa Kì , Mêhicô

  Câu 9 : Khu vực Trung và Nam Mĩ bao gồm

  A.Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăngti

  B.Quần đảo Ăngti, các nước trong vùng biển Caribê

  C.Các nước trong vùng biển Caribê , lục địa Nam Mĩ

  D.Eo đất Trung Mĩ, Các nước trong vùng biển Caribê , lục địa Nam Mĩ

  0
  2021-09-09T14:48:12+00:00

  câu 1)  D.Phía đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo Sựng

  Câu 2) D.Phía tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăngti , đồng bằng Ôrrinôcô

  Câu 3) D.Đồng bằng Pampa

  Câu 4) D.Đồng bằng duyên hải phía tây Trung An đet , cao nguyên patagônia

  Câu 5) D.Miền núi Anđet

  Câu 6) C.Phía tây là dãy núi trẻ An đet ,ở giữa là chuỗi các đồng bằng , phía đông là các Sơn Nguyên

  Câu 7)  C.Phía tây là dãy núi trẻ Coođie , ở giữa là đồng băng trung tâm , phía đông là núi già Aplat

  Câu 8)  D.Canada , Hoa Kì , Mêhicô

  Câu 9)  C.Các nước trong vùng biển Caribê , lục địa Nam Mĩ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )