Câu 1: Rút gon rồi tính giá trị của biểu thức a, A=xyz -8y-yz+x+y+z-1 với x=0;y=5 giải chi tiết ra hộ tớ với

Question

Câu 1: Rút gon rồi tính giá trị của biểu thức
a, A=xyz -8y-yz+x+y+z-1 với x=0;y=5
giải chi tiết ra hộ tớ với

in progress 0
Autumn 1 tuần 2021-09-12T23:07:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:08:38+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: .

  0
  2021-09-12T23:08:52+00:00

  Đáp án:

  A= (xyz – yz + z ) -7y + x -1

  = z(xy-y+1) -7y +x -1

  = z( 0.5 -5 +1) – 7.5 + 0-1

  = -4z -36

  Nếu có giá trị của z thì thay vào z nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )