Câu 1: Rút gon rồi tính giá trị của biểu thức A=y^3+4x^2y+4xy+8x^3+2xy^2 với2x+y=1 giải chi tiết ra hộ tớ nhé

Question

Câu 1: Rút gon rồi tính giá trị của biểu thức
A=y^3+4x^2y+4xy+8x^3+2xy^2 với2x+y=1
giải chi tiết ra hộ tớ nhé

in progress 0
Jasmine 17 phút 2021-09-12T22:39:35+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:41:23+00:00

  Đáp án:

  $A=1$

  Giải thích các bước giải:

  $A=y^3+4x^2y+4xy+8x^3+2xy^2$

  $A=(y^3+2xy^2)+(4x^2y+8x^3)+4xy$

  $A=y^2(y+2x)+4x^2(y+2x)+4xy$

  $A=(y+2x)(y^2+4x^2)+4xy$

  Với $2x+y=1$

  $\to A=y^2+4x^2+4xy=(2x+y)^2=1^2=1$

  Vậy với $2x+y=1$ thì $A=1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )