Câu 1. Sản xuất nông nghiệp có sự khác nhau giữa các nước Bắc Mĩ với các nước Trung và Nam Mĩ là do: A. Điều kiện khí hậu B. Đặc điểm địa hình C. T

Question

Câu 1. Sản xuất nông nghiệp có sự khác nhau giữa các nước Bắc Mĩ với các nước Trung và Nam Mĩ là do:
A. Điều kiện khí hậu
B. Đặc điểm địa hình
C. Trình độ khoa học kĩ thuật
D. Điều kiện tự nhiên và trình độ khoa học kĩ thuật
Câu 2. Sản xuất nông nghiệp của các nước Bắc Mĩ chiếm vị trí hàng đầu thế giới là:
A. Ca-na-đa
B. Hoa Kì
C. Hoa Kì và Ca-na-đa
D. Me-xi-cô
Câu 3. Các hình thức canh tác chủ yếu ở các nước Trung và Nam Mĩ:
A. Quảng canh – độc canh.
B. Thâm canh.
C. Du canh.
D. Quảng canh.
Câu 4. Yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là:
A. Chế độ chiếm hữu ruộng đất nặng nề.
B. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi.
C. Trình độ khoa học – kĩ thuật kém phát triển.
D. Nền nông nghiệp bị phụ thuộc vào nước ngoài.
Câu 5. Hình thức sở hữu đất phổ biến trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là:
A. Hợp tác xã.
B. Trang trại.
C. Điền trang.
2 / 2
D. Hộ gia đình.
Câu 6. Do lệ thuộc vào nước ngoài nên ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất:
A. Đa da hóa cây trồng.
B. Độc canh.
C. Đa phương thức sản xuất.
D. Tiên tiến, hiện đại.
Câu 7. Thành phần nào chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ?
A. Các công ti tư bản nước ngoài.
B. Các đại điền chủ.
C. Các hộ nông dân.
D. Các hợp tác xã.
Câu 8. Trên sườn núi Trung An-đét, người ta nuôi:
A. Bò thịt, cừu.
B. Cừu, dê.
C. Cừu, lạc đà Lama
D. Dê, bò sữa.
Câu 9. Để giảm bớt sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng dất một số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã không làm việc gì sau?
A. Ban hành luật cải cách ruộng đất.
B. Bán ruộng đất cho các công ti tư bản.
C. Tổ chức khai hoang đất mới.
D. Mua lại đất của điền chủ, các công ti tư bản chia cho dân.
Câu 10: Các công ty đã mua đất rộng lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu là nước:
A. Hoa Kì và Pháp.
B. Hoa Kì và Anh.
C. Anh và Pháp.
D. Pháp và Ca-na-da.

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-15T23:20:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T23:21:02+00:00

  1, d

  2, c

  3, a

  4, d

  5, c

  6, b

  7, b

  8, c

  9, a

  10, b

  bài này dễ có hết trong sgk rồi 

  nhớ bình chọn mik câu trả lời hay nhất nhé bạn

  0
  2021-09-15T23:21:34+00:00

  1. D

  2. C

  3. A

  4. A

  5. C

  6. B

  7. B

  8. C

  9. B

  10. B

  Vote 5*, cảm ơn và cho mình câu trả lời hay nhất nhaaaa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )