Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ II, nguyên nhân làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sụp đổ là?

Question

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ II, nguyên nhân làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sụp đổ là?

in progress 0
Claire 5 tháng 2021-07-09T00:50:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:51:30+00:00

  Cuối những năm 70 đầu những năm 80, Đông Âu làm vào khủng hoảng kinh tế hội (bắt đầu từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973). Sản xuất côngnông nghiệp suy giảm, buôn bán với nước ngoài giảm sút, số tiền nợ nước ngoài tang lênà Xuất hiện các cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân.

  0
  2021-07-09T00:51:32+00:00

  « CÂU HỎI

  Lịch Sử · Lớp 7

  Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ II, nguyên nhân làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sụp đổ là

  Cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi ở châu Á, Phi, Mỹ La-tinh nha.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )