Câu 1. Sau khi thực hiện các kế hoạch 5 năm, thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong lĩnh vực xã hội là A. có sức mạnh về quân sự.

Question

Câu 1. Sau khi thực hiện các kế hoạch 5 năm, thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong lĩnh vực xã hội là
A. có sức mạnh về quân sự. B. thanh toán được nạn mù chữ.
C. xoá bỏ giai cấp bóc lột. D. hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.
Câu 2. Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá ưu tiên phát triển những ngành nào sau đây?
A. Công nghiệp quốc phòng, năng lượng, khai khoáng, chế tạo máy móc.
B. Công nghiệp khai khoáng.
C. Công nghiệp quốc phòng. D. Công nghiệp năng lượng.
Câu 3. Trước sự sụp đổ của chính quyền cũ, quần chúng nhân dân có biện pháp gì để thay thế?
A. Thành lập chính phủ . B. Bầu các Xô-viết đại biểu công nhân.
C. Thành lập quốc hội. D. Tổ chức quân đội để quản lý.
Câu 4. Quan hệ ngoại giao chủ yếu giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. hòa bình. B. hợp tác toàn diện.
C. hòa bình và hợp tác. D. hợp tác song phương
Câu 5 Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) bùng nổ đánh dấu
A. sự phát triển không đều giữa các nước tư bản.
B. thời kì ổn định và tăng trưởng của chủ nghĩa nước tư bản đã chấm dứt.
C. những mâu thuẫn trong lòng chủ nghĩa nước tư bản không thể điều hòa.
D. kế hoạch phát triển nền kinh tế của chủ nghĩa nước tư bản không phù hợp.
Câu 6.Thái độ của các nước đế quốc đối với Liên Xô là
A. Liên kết với Liên Xô. B. Hợp tác với Liên Xô.
C. Thù ghét Liên Xô. D. Không tỏ thái độ gì.
Câu 7. Việc Liên Xô tham chiến và sự ra đời của khối đồng minh chống phát xít làm cho tính chất của cuộc chiến tranh có sự thay đổi gì ?
A. Là cuộc chiến tranh bảo vệ dân tộc.
B. Là cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hoà bình nhân loại.
C. Là cuộc chiến tranh vệ quốc.
D. Là cuộc chiến tranh đế quốc.
Câu 8. Trận đánh thay đổi cục diện chiến tranh thế giới thứ hai, làm cho phát xít Đức từ thế chủ động sang phòng ngự bị động trên chiến trường là ở
A. Xta-lin-grat. B. Mát-xcơ-va.
C. En A-la-men. D. vòng cung Cuốc-xcơ.
Câu 9. Chiến thắng Matxcơva 1941 có ý nghĩa to lớn gì ?
A. Tất cả các ý trên.
B. Làm tổn thất nặng nề đối với quân Đức.
C. Làm phá sản chiến lược chiến tranh chớp nhoáng của Đức.
D. Đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô.
Câu 10. Sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế ở nước

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-11-10T20:28:56+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:30:47+00:00

  1A

  2/C

  3A

  4D

  5/C

  6B

  7/C

  8B

  9A

  10 ko có đáp án nha bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )