Câu 1: Sinh sản là gì ? Phân biệt sinh sản vô tính và hữu tính ở động vật, Cho ví dụ ? Câu 2: Nêu cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn. Câu 3: Hãy gi

Question

Câu 1: Sinh sản là gì ? Phân biệt sinh sản vô tính và hữu tính ở động vật, Cho ví dụ ?
Câu 2: Nêu cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn.
Câu 3: Hãy giải thích tại sao cơ thế mất máu mà huyết áp lại giảm ?
Mọi người ơi giải hộ em bài này cái.

in progress 0
Quinn 2 tuần 2021-07-12T10:52:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:54:12+00:00

  Câu 1: 

  * Sinh sản là quá trình tạo ra cơ thể mới có thể dựa vào thụ tinh hoặc một bộ phận của cơ thể mẹ

  * So sánh sinh sản hữu tính và vô tính 

  1.  Sinh sản hữu tính :

  + Khái niệm : Sinh sản hữu tính là sự kết hợp giao tử đơn bội bộ NST đơn bội hình thành tế bào lưỡng bội gọi là  hợp tử có bộ NST 2n
  +Cơ sở tế bào học : sự kết hợp 3 quá trình nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.
  +Đặc điểm di truyền :

  – Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các giao tử trong giảm phân .

  – Các loại giao tử được tạo ra sau giảm phân được tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh đã tạo ra nhiều tổ hợp khác nhau làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.

  – Có sự đa dạng di truyền : Đời con xuất hiện nhiều đặc điểm sai khác so với bố mẹ

  + Ý nghĩa : Tạo đa dạng sinh giới , nguyên liệu cho chọn giống và chọn lọc tự nhiên

  * Sinh sản vô tính : 

  + Khái niệm : là hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới từ 1 bộ phận của cơ thể mẹ ban đầu ( thường từ các mô)

  + Cơ sở : nguyên phân 

  + Đặc điểm di truyền :

  -Không giảm phân hình thành giao tử, không thụ tinh : không có sự kết hợp của tế bào sinh dục và tế bào sinh dục cái.

  – Cơ thể con được hình thành từ một phần hay một nhóm tế bào của cơ thể mẹ: thường là mô

  – Không đa dạng di truyền: con sinh ra mang đặc điểm giống cơ thể mẹ 

  + Ý nghĩa : Tạo nên sự ổn định về mặt di truyền của các tính trạng

                    Tạo ra số lượng cá thể mới với số lượng lớn trong thời gian ngắn

  Câu 2 :

  * Cấu tạo hệ tuần hoàn : 

  – Tim: gồm nhiều ngăn

  – Hệ mạch : động mạch ,  mạch , mao mạch 

  * Chức năng hệ tuần hoàn :

  – Bơm máu đi nuôi các mô và cơ quan trong cơ thể

  – Hb chứa trong máu có khả năng vận chuyển oxy cung cấp cho tế bào trong cơ thể và vận chuyển CO2 đến phổi thải ra ngoài

  – Vận chuyển các chất dinh dưỡng cần thiết cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể

  – Vận chuyển chất.độc hại đến gan , thận chuyển hóa để thải ra ngoài

  Câu 3 : 

  Khi mất nhiều máu huyết áp giảm do khi mất nhiều máu thể tích tuần hoàn giảm , mỗi nhát bóp của tim không đủ máu để tống đi nên , áp lực của máu lên thành mạch giảm nên huyết áp giảm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )