Câu 1: So sánh cách mạng tư sản anh với cách mạng tư sản pháp qua các nội dung : vai trò lãnh đạo , hình thức ,tính chất . Câu 2:Máy hơi nước ra đời

Question

Câu 1: So sánh cách mạng tư sản anh với cách mạng tư sản pháp qua các nội dung : vai trò lãnh đạo , hình thức ,tính chất .
Câu 2:Máy hơi nước ra đời có ý nghĩa như thế nào? Nêu hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ 18 ở Châu Âu

in progress 0
Amara 2 năm 2021-07-16T17:28:39+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:29:47+00:00

  Câu 1: So sánh cách mạng tư sản anh với cách mạng tư sản pháp

  * Cách mạng tư sản Anh:
  – Nhiệm vụ và mục tiêu: Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế 
  => Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển,
  – Lãnh đạo cách mạng: Quí tộc mới + tư sản+ quần chúng nhân dân
  – Hình thức: Nội chiến.
  – Kết quả: Thiết lập nền Quân chủ lập hiến
  – Ý nghĩa: Mở ra thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang tư bản chủ nghĩa.
  * Cách mạng tư sản Pháp:
  – Nhiệm vụ và mục tiêu: Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế
  => Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
  – Lãnh đạo cách mạng: tư sản (đại tư sản, vừa, nhỏ) + quần chúng nhân dân
  – Hình thức: Nội chiến + chiến tranh vệ quốc
  – Kết quả: Thiết lập nền dân chủ Gia cô banh , thời kì thoái trào tái lập nền quân chủ
  – Ý nghĩa: Mở ra thời đại thắng lợi và củng dố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi toàn thế giới.

  Câu 2: 

  * Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước:

  – Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người.

  – Lao động bằng tay được thay thế bằng lao động máy móc hiện đại, tốc độ sản xuất và năng suất tăng vọt.

   – Mở đầu quá trình công nghiệp hoá ở các nước tư bản mà khởi đầu là nước Anh.

  * Hệ quả:

  – Cách mạng công nghiệp làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản: nhiều trung công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện.

  – Máy móc thay thế lao động chân tay làm tăng năng suất lao động.

  – Nông nghiệp nhanh chóng chuyển sang phương thức chuyên canh, thâm canh, cơ giới hoá nông nghiệp, giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành thị.

  * Hệ quả xã hội: hình thành 2 giai cấp cơ bản:

  – Tư sản công nghịêp: có thế lực kinh tế chính trị, trở thành giai cấp thống trị.

  – Vô sản công nghiệp: là những người nông dân bị mất đất, thợ thủ công bị phá sản phải làm thuê cho các nhà tư bản.

  – Vô sản  mâu thuẫn với tư sản, nhiều cuộc đấu tranh của vô sản bùng nổ.

  0
  2021-07-16T17:30:14+00:00

  Câu 1 

  #Vai trò  

  – Anh : xóa bỏ chế độ phong kiến ; mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

  – Pháp : xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế ; mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

   #Lãnh đạo 

  – Anh tư sản và Quý tộc mới

  – Pháp tư sản 

  # hình thức 

  – Anh  : Nội Chiến 

  – Pháp Nội Chiến và chiến tranh bảo vệ tổ quốc 

  # tính chất 

  – Anh:  là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để 

  – Pháp : là cuộc cách mạng tư sản triệt để 

  Câu 2 

  Nhờ và máy hơi nước các nhà máy có thể xây dựng ở những nơi thuận tiện hơn. Việc sử dụng máy hơi nước đã khiến cho tốc Độ sản xuất và năng suất lao động tăng rõ rệt. Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới làm giảm sức lao động cơ bắp của con người. Lao động bàn tay dẫn thay thế bằng lao động máy móc  

  Hệ quả  

  Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản 

  Cách mạng công nghiệp cũng góp phần thúc đẩy những biến chuyển mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải 

  Trong xã hội dần hình thành hai giai cấp cơ bản là tư sản công nghiệp và vô sản cn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )