Câu 1 : So sánh nghĩa của những từ sau . Đặt câu với từng từ A) đã -mới -từng B)sẽ -sắp Câu 2 :Cho biết ý nghĩa của các từ :đã ,đang ,sẽ .

Question

Câu 1 : So sánh nghĩa của những từ sau . Đặt câu với từng từ
A) đã -mới -từng
B)sẽ -sắp
Câu 2 :Cho biết ý nghĩa của các từ :đã ,đang ,sẽ . giải thích cách dùng nhưng từ đó trong
A)hôm qua nó đến lúc tôi đang học bài
B)ngày mai nếu cậu đến vào 9 giờ thì tớ đã đi rồi
Câu 3 :nêu ý nghĩa của các phụ ngữ được viết chữ to trong câu sau:
A) khi về NHÀ , em vẽ CÁC ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ LÊN TƯỜNG
B) ngựa phi SUỐT MẤY NGÀY ĐÊM RÒNG RÃ
C)sau cùng ,mã luong dừng chân Ở MỘT THỊ TRẤN NHỎ
D)cuối cùng triều đình đành mời SỨ THẦN RA Ở CÔNG QUÁN ĐỂ CÓ THỜI GIAN RA HỎI Ý KIẾN EM BÉ THÔNG MINH NỌ
CÁC bạn giải nhanh giúp mình nha
Mình đang cần gấp
Ai xong trước mình đánh giá 5 sao

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-09T04:18:15+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:19:52+00:00

  câu 1. a) đã: dùng chung để chỉ tất cả các hành động đã xảy ra trong quá khứ (câu: tôi đã làm bài tập về nhà môn văn) 

                mới: dùng để chỉ hành động vừa xảy ra, cách hiện tại một thời gian ngắn (câu: tôi vừa đi học về)

                từng: gần giống như đã, chỉ kinh nghiệm, trải nghiệm (câu: nó từng lám một việc dại dột.)

  b) sẽ: xảy ra trong tương lai gần hoặc xa, có thể là chưa chắc đã xảy ra (câu: tôi sẽ được điểm cao)

      sắp: xảy ra trong tương lai gần và chắc chắn sẽ xảy ra (câu: tôi sắp đến giờ đi học)

  câu 2. a) đang: chỉ một hành động diễn ra trong thời điểm hiện tại.

  b) đã: chỉ hành động xảy ra trong quá khứ

  câu 3. a) nhà: bổ sung ý nghĩa chỉ địa điểm nơi chốn

                các đồ đạc trong nhà lên tường: bổ sung ý nghĩa cho động từ đứng trước nó (cụ thể là vẽ cái gì lên tường)

  b) bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian cho câu.

  c) bổ sung ý nghĩa chỉ địa điểm, nơi chốn cho câu

  d) bổ sung ý nghĩa cho động từ mời ( mời ai?) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )