Câu 1:So sánh thời tiết và khí hậu Câu 2:Độ ẩm không khí là gì ?Khi độ ẩm không khí quá cao hoặc quá thấp thì hiện tượng gì xảy ra Câu 3:Nêu cách tí

Question

Câu 1:So sánh thời tiết và khí hậu
Câu 2:Độ ẩm không khí là gì ?Khi độ ẩm không khí quá cao hoặc quá thấp thì hiện tượng gì xảy ra
Câu 3:Nêu cách tính lượng mưa trong ngày ,trong tháng ,trong năm ,trung bình năm

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-10T06:33:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T06:35:05+00:00

  BẠN XEM THỬ NHA:

  Câu 1:

  Thời tiết là sự biểu hiện các hiện tượng ở 1 địa phương trong thời gian ngắn. 

  -Khí hậu: là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở 1 địa phương trong nhiều năm và trở thành quy luật

  Câu 2:

  -Độ ẩm không khí là đại lượng vật lí xác định khối lượng hơi nước tính ra gam có trong 1 đơn vị thể tích xác định. 

  -Độ ẩm không khí nếu ở mức độ 50-60% thì sẽ có ảnh hưởng tốt tới sức khỏe nhưng khi độ ẩm lên quá cao thì lại gây ra tác dụng ngược lại.

  Câu 3:

  Cách tính lượng mưa: 

  1 ngày :Bằng chiều cao tổng cộng của cột nước ở đáy thùng đo mưa sau 1 trận mưa trong ngày(đơn vị minimet).

  -1 tháng : Bằng tổng lượng mưa tất cả các ngày trong tháng(đơn vị: minimet).

  -1 năm: Bằng tổng lượng mưa tất cả các tháng trong năm(đơn vị: minimet).

  -Trung bình năm : Bằng tổng lượng mưa nhiều năm của 1 địa phương chia cho số năm (đơn vị: minimet).

  0
  2021-09-10T06:35:10+00:00

  Câu 1:Thời tiết là sự biểu hiện các hiện tượng ở 1 địa phương trong thời gian ngắn 

  -Khí hậu: là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở 1 địa phương trong nhiều năm và trở thành quy luật

  Câu 2:

  -Độ ẩm không khí là đại lượng vật lí xác định khối lượng hơi nước tính ra gam có trong 1 đơn vị thể tích xác định 

  -Độ ẩm không khí nếu ở mức độ 50-60% thì sẽ có ảnh hưởng tốt tới sức khỏe nhưng khi độ ẩm lên quá cao thì lại gây ra tác dụng ngược lại

  Câu 3:

  Cách tính lượng mưa của:

  1 ngày :Bằng chiều cao tổng cộng của cột nước ở đáy thùng đo mưa sau 1 trận mưa trong ngày(đơn vị minimet)

  -1 tháng : Bằng tổng lượng mưa tất cả các ngày trong tháng(đơn vị: minimet)

  -1 năm: Bằng tổng lượng mưa tất cả các tháng trong năm(đơn vị: minimet)

  -Trung bình năm : Bằng tổng lượng mưa nhiều năm của 1 địa phương chia cho số năm (đơn vị: minimet)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )