câu 1″: so sánh tính chất hóa học của bazo tan và bazo không tan câu 2″:nêu hiện tượng : cho kẽm vào AlCl3

Question

câu 1″: so sánh tính chất hóa học của bazo tan và bazo không tan
câu 2″:nêu hiện tượng : cho kẽm vào AlCl3

in progress 0
Ariana 1 giờ 2021-10-09T23:45:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:46:39+00:00

  Câu 1: 

  – Giống: tác dụng với axit. 

  – Khác: 

  + Bazơ tan làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit; tác dụng với một số hidroxit, oxit lưỡng tính; tác dụng với dd muối; tác dụng với este;… 

  + Bazơ không tan: bị nhiệt phân. 

  Câu 2: không hiện tượng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )