câu 1: so sánh tổ chức bộ máy nhà nước ta thời tiền lê và với bộ máy nhà ngô? câu 2: so sánh tổ chức bộ máy nhà nước ta thời nhà lý và với bộ máy nhà

Question

câu 1: so sánh tổ chức bộ máy nhà nước ta thời tiền lê và với bộ máy nhà ngô?
câu 2: so sánh tổ chức bộ máy nhà nước ta thời nhà lý và với bộ máy nhà tiền lê

in progress 0
Madelyn 22 phút 2021-09-09T12:07:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:08:55+00:00

  Mình trình bày trong hình

                    ↓

  cau-1-so-sanh-to-chuc-bo-may-nha-nuoc-ta-thoi-tien-le-va-voi-bo-may-nha-ngo-cau-2-so-sanh-to-chu

  0
  2021-09-09T12:09:26+00:00

  Câu 1:

  * Giống nhau: 

  – Đứng đầu là vua

  – Giúp việc cho vua có các quan văn, quan võ

  * Khác nhau:

  – Thời Ngô: 

  + Có các tướng trông coi giữ các châu quan trọng

  + Có chức quan Thứ sử trông coi Hoan Châu, Phong Châu,….

  – Thời Tiền Lê:

  + Bộ máy nhà nước có thêm chức quan Thái sư và Đại sư

  => Quy củ, chặt chẽ và có hệ thống hơn

  Câu 2:

  Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ hoàn chỉnh hơn, chặt chẽ hơn giúp quản lý tốt hơn. Nhà nước Lê Sơ là là nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế còn nhà nước Lý – Trần là nhà nước quân chủ quý tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )