Câu 1: “Sớm. Chúng tôi tụ hội ở góc sân. Toàn chuyện trẻ con. Râm ran” (Duy Khán). Câu văn trên có mấy câu đặc biệt? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn Câu 2:

Question

Câu 1: “Sớm. Chúng tôi tụ hội ở góc sân. Toàn chuyện trẻ con. Râm ran”
(Duy Khán). Câu văn trên có mấy câu đặc biệt?
A. Một
B. Hai
C. Ba
D. Bốn
Câu 2: Ý nào dưới đây không cần thiết khi làm bài nghị luận cho đề bài:
Chứng minh câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”?
A. Giải thích câu tục ngữ
B. Chứng minh truyền thống biết ơn của dân tộc
C. Phát biểu cảm nghĩ về lòng biết ơn
D. Làm thế nào để thực hiện lời khuyên của câu tục ngữ

in progress 0
Maya 2 tuần 2021-07-12T10:26:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:27:55+00:00

  Câu 1: “Sớm. Chúng tôi tụ hội ở góc sân. Toàn chuyện trẻ con. Râm ran” (Duy Khán). Câu văn trên có mấy câu đặc biệt?

  A. Một

  B. Hai

  C. Ba

  D. Bốn

  Giải thích : Vì các câu “Sớm”;”Toàn chuyện trẻ con.”;” Râm ran” không có đầy đủ cấu tạo cụm C-V cũng như không có dấu hiệu rút gọn thành phần câu.

  Câu 2: Ý nào dưới đây không cần thiết khi làm bài nghị luận cho đề bài: Chứng minh câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”?

  A. Giải thích câu tục ngữ

  B. Chứng minh truyền thống biết ơn của dân tộc

  C. Phát biểu cảm nghĩ về lòng biết ơn

  D. Làm thế nào để thực hiện lời khuyên của câu tục ngữ

  Giải thích : Vì đây là dạng đề văn nghị luận, không quá cần thiết phải phát biểu cảm nghĩ. Đề bài cũng chỉ yêu cầu “Chứng minh câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ” , nếu phát biểu cảm nghĩ mà không biết áng chừng sé dễ lẫn sang bài văn biểu cảm => Lạc đề!

  @KD?

  0
  2021-07-12T10:28:03+00:00

  1. Câu hỏi: “Sớm. Chúng tôi tụ hội ở góc sân. Toàn chuyện trẻ con. Râm ran” (Duy Khán) Câu văn trên có mấy câu đặc biệt?

  A. Một

  B. Hai

  C. Ba

  D. Bốn

  2. Ý nào dưới đây không cần thiết khi làm bài nghị luận cho đề bài: Chứng minh câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”?

  A. Giải thích câu tục ngữ

  B. Chứng minh truyền thống biết ơn của dân tộc

  C. Phát biểu cảm nghĩ về lòng biết ơn

  D. Làm thế nào để thực hiện lời khuyên của câu tục ngữ

  Vì :  Văn nghị luận mục đích nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một quan điểm.  Phần phát biểu cảm nghĩ về lòng biết ơn là không có trong yêu cầu đề. Nếu viết ra vậy bài sẽ bị lạc đề.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )