Câu 1: T/c HH của Oxit Axit Câu 2: Làm thế nào điều chế CaO, SO2, H2SO4 Câu 3: Nhận biết Oxit Axit, Bazo, Muối

Question

Câu 1: T/c HH của Oxit Axit
Câu 2: Làm thế nào điều chế CaO, SO2, H2SO4
Câu 3: Nhận biết Oxit Axit, Bazo, Muối

in progress 0
Delilah 19 phút 2021-09-10T12:09:52+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:11:17+00:00

  Đáp án:

   CÂU 1: 
     +)  tác dụng với H2O

        Oxit Axit + H2O -> dung dich axit
    +) tác dụng với bazo
      Oxit Axit + bazo -> muối + H2O
  +) tác dụng với oxit bazo
  Oxit Axit + oxit bazo -> muối
  câu 2:
       cách điều chế CaO
         lấy 1 mẩu Ca sau đó cho tác dụng với oxi ra được CaO
      Pt :    2Ca + O2 ->2CaO 
  cách điều chế SO2 
      cho khí lưu huỳnh cho tác dụng với oxi ra được SO2
   Pt:    S + O2 nhiệt độ -> SO2
  cách điều chế H2SO4 
   cho SO2 tác dụng với O2 ra được SO3 sau đó cho SO3 tác dụng với nước tạo ra được H2SO4
    Pt:  2SO2 + O2 -> 2SO3
          SO3 +   H2O ->   H2SO4
  câu 3 
   cách nhận biết oxit axit là  thấy phi  kim như (H2,S, N2,..) tác dụng với oxi thì đó là oxit axit
  ví dụ : S + O2  -> SO2
   cách nhận biết bazo là đằng trước là 1 kim loại đằng sau là 1 góc OH thì đó là bazo
  cách nhận biết muối là đằng trước là 1 gốc kim loại như ( Ag, Ba, Fe, Cu,…) đằng sau là 1 gốc axit như ( cl, SO2, NO3, ….) thì đó là muối
  ví dụ AgNO3 : muối bạc ni tơ rát
  BẠN VOTE 5* , NHẤN NÚT TIM VÀ CHỌN LÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA !@!!
    CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )