Câu 1. Tài sản nào sau đây thuộc lợi ích công cộng? A. Đất đai. B. Rừng núi. C. Sông Hồ. D. Đường xá Câu 2. Tài sản nào sau đây thuộc tài sản Nhà nước

Question

Câu 1. Tài sản nào sau đây thuộc lợi ích công cộng?
A. Đất đai. B. Rừng núi. C. Sông Hồ. D. Đường xá
Câu 2. Tài sản nào sau đây thuộc tài sản Nhà nước?
A. Vùng trời. B. Bênh viện. C. Trường học. D. Công viên
Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện sự vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản nhà nước và lợi
ích công cộng
A. hông lãng phí điện nước.
B. Lấy tiền nhà nước cho vay để lấy lãi cho mình.
C. Trồng cây gây rừng.
D. Tham gia lao động công ích.
Câu 4: Tình huống: Ông T được giao phụ trách máy Photocopy của cơ quan. Ông giữ gìn rất cẩn thận, thường xuyên lao chùi, bảo quản và không cho ai sử dụng. Ngoài những việc của cơ quan, ông thường nhận tài liệu bên ngoài photo để tăng thu nhập. Vào mùa thi ông nhận in tài liệu thu nhỏ để mang vào phòng thi.
Hỏi: – Việc làm của ông T đúng ở điểm nào và sai ở điểm nào? Vì sao?
– Người quản lí tài sản nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiện gì đối với tài sản được giao?

in progress 0
Adalynn 1 tuần 2021-08-31T17:56:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:57:39+00:00

  1.d

  2. a

  3. b 

  0
  2021-08-31T17:57:46+00:00

  Câu 1:D

  Câu 2:A

  Câu 3:B

  Câu 4:

  – Trong trường hợp này, ông Tám có việc làm đúng nhưng cũng có những việc làm chưa đúng. Cụ thể là:

  +Ông Tám làm đúng là khi được giao máy ông giữ gìn cẩn thận 

  + Ông Tám làm sai là sử dụng tài sản Nhà nước giao quản lí vào một việc khác nhằm kiếm lợi cho cá nhân. Ngoài ra, nghiêm trọng hơn là  sử dụng máy để in phao cho học sinh. 

  =>Từ việc làm của ông Tám ta nhận thấy, người quản lí tài sản Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm:

  Giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí.

  Không xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng) vào mục đích cá nhân tài sản Nhà nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )