Câu 1: Thả một thỏi đồng vào trong một cốc nước, sau một thời gian thấy thỏi đồng nóng lên. Hiện tượng gì đã xảy ra với thỏi đồng và nước trong cốc ?

Question

Câu 1: Thả một thỏi đồng vào trong một cốc nước, sau một thời gian thấy thỏi đồng nóng lên. Hiện tượng gì đã xảy ra với thỏi đồng và nước trong cốc ?
Câu 2: Cho biết hiện tượng khuếch tán xảy ra khi nào? Cho ví dụ ? Giải thích ví dụ đó?
giúp em vote 5 sao

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-06T21:57:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:58:08+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: Thả một thỏi đồng vào trong một cốc nước, sau một thời gian thấy thỏi đồng nóng lên. Hiện tượng gì đã xảy ra với thỏi đồng và nước trong cốc ?

   Khi thả thỏi đồng vào nước, đồng nóng lên chứng tỏ đồng thu nhiệt. Nhiệt này do nước đã truyền cho đồng nên nước đã toả nhiệt và bước nguội đi.

  Câu 2: Cho biết hiện tượng khuếch tán xảy ra khi nào? Cho ví dụ ? Giải thích ví dụ đó?

  Hiện tượng khuếch tán khi các phân tử, nguyên tử chất này chuyển động xen giữa vào khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử chất kia vì giưac các phán tử, nguyên tử có khoảng cách.

  vd:Khi mở một lọ nước hoa, sau một thời gian rất ngắn, mùi thơm từ nước hoa lan ra khắp phòng. Đó là hiện tượng khuếch tán giữa các phân tử nước hoa và các phân tử không khí.

   

  0
  2021-10-06T21:58:32+00:00

  Đáp án:

   Câu 1: Thả một thỏi đồng vào trong một cốc nước, sau một thời gian thấy thỏi đồng nóng lên. Hiện tượng đã xảy ra với thỏi đồng và nước trong cốc là: Thỏi đồng và nước trong cốc đã trao đổi nhiệt cho nhau làm nhiệt năng của thỏi đồng giảm và nhiệt năng của nước tăng. Đây là hình thức thay đổi nhiệt năng bằng phương pháp truyền nhiệt.

   Câu 2: Hiện tượng khuếch tán xảy ra khi các nguyên tử phân tử cấu tạo nên các chất luôn có khoảng cách và chuyển động không ngừng hòa lẫn vào nhau.

  Ví dụ: Khi ta mở lọ nước hoa ở đầu phòng, một lúc sau cả phòng đều ngửi thấy múi nước hoa vì các nguyên tử phân tử cấu tạo nên nước hoa chuyển động không ngừng và hỗn loạn xen lẫn vào những khoảng cách của các nguyên tử phân tử không khí và lan ra khắp phòng.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )