Câu 1: Thay thế các danh từ cần thiết bằng đại từ thích hợp để câu văn không bị lặp rồi chép lại câu văn khi đã thay: a)Cu Bôn đuổi theo con chuồn chu

Question

Câu 1: Thay thế các danh từ cần thiết bằng đại từ thích hợp để câu văn không bị lặp rồi chép lại câu văn khi đã thay:
a)Cu Bôn đuổi theo con chuồn chuồn. Cuối cùng cu Bôn chộp được con chuồn chuồn.
b)Tấm đi qua hồ, Tấm vô ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước.
Câu 2 :Hai từ chặt và nắm ở dòng nào dưới đây đều là động từ:
A.Tên trộm bị trói chặt/ nắm lấy sợi dây thừng.
B.Mẹ chặt thịt gà dưới bếp/ ăn hết một nắm cơm.
C.Đừng chặt cây cối/ bé nắm chắc tay em.
Câu 3 : Trong các dòng dưới đây, dòn nào có các từ in hoa là từ nhiều nghĩa?
a)thi ĐẬU,hạt ĐẬU,chim ĐẬU trên cành
b)VÀNG nhạt,VÀNG hoe,VÀNG tươi
c)xương SƯỜN,SƯỜN núi,SƯỜN dê
Câu 4 : dòng nào dưới đây có các từ in hoa mang nghĩa chuyển
a.CHÂN trời,CHÂN bàn,CHÂN ghế.
b.CÁNH buồm,CÁNH đồng,CÁNH chim
c.xương SƯỜN,SƯỜN núi,SƯỜN xe đạp

in progress 0
Lydia 19 phút 2021-09-18T09:41:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T09:42:49+00:00

  Bạn tham khảo bên dưới:

  Câu 1:
  a, Cu Bôn đuổi theo con chuồn chuồn. Cuối cùng cu Bôn chộp được con chuồn chuồn.

  -> Danh từ bị lặp là “cu Bôn” và “con chuồn chuồn”, thay thế bằng đại từ “cậu” và “nó”

  -> Viết lại câu: Cu Bôn đuổi theo con chuồn chuồn. Cuối cùng, cậu chộp được nó.

  b, Tấm đi qua hồ, Tấm vô ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước.

  -> Danh từ bị lặp là “Tấm”, thay thế bằng đại từ “nàng”

  -> Tấm đi qua hồ, nàng vô ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước.

  Câu 2:
  A. “Nắm” là động từ, “chặt” là tính từ
  B. “Nắm” là danh từ, “chặt” là động từ

  C. “Nắm” là động từ, “chặt” là động từ

  -> Chọn đáp án C

  Câu 3:

  Chọn đáp án C

  Giải thích:
  a) thi ĐẬU,hạt ĐẬU,chim ĐẬU trên cành

  -> Đây là các từ đồng âm

  b) VÀNG nhạt,VÀNG hoe,VÀNG tươi

  -> “Vàng” ở đây là cùng chỉ màu vàng nhưng các từ chỉ mức độ khác nhau -> Từ dùng với nghĩa gốc, chỉ có 1 nghĩa

  Câu 4:
  Chọn đáp án A

  Giải thích:

  b) CÁNH buồm,CÁNH đồng,CÁNH chim

  -> Có từ ‘Cánh chim” là từ mang nghĩa gốc

  c) xương SƯỜN,SƯỜN núi,SƯỜN xe đạp

  -> Có từ “xương sườn” là từ mang nghĩa gốc

  0
  2021-09-18T09:42:53+00:00

  Câu 1:

  a, Cu Bôn : nó

  b,tấm: chị ấy

  Câu 2:

  A. nắm là động từ, còn chặt là tính từ

  B.chặt là động  từ, nắm là danh từu chỉ số đếm

  c.chặt là động từ, nắm không phải là động từ

  Câu 3:

  dòng a,c là dòng có các từ in hoa là từ nhiều nghĩa

  câu 4:

  dòng a có các từ in hoa mang nghĩa chuyển

  Cho mình xin hay nhất nhé

  thank you>3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )