Câu 1 Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? Câu 2 Thức ăn được tieu hóa ntn? Câu 3 TRình bày vai trò của thức ăn đối với vật nuôi? ????�

Question

Câu 1 Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?
Câu 2 Thức ăn được tieu hóa ntn?
Câu 3 TRình bày vai trò của thức ăn đối với vật nuôi? ????????????????????????????????

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-07-19T11:12:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:14:05+00:00

  Câu 1:

  – Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể.

  Vd: con bò tăng cân nặng lên 2kg.

  – Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể.

  Vd: gà mái bắt đầu đẻ trứng.

  Câu 2:

  – Sau khi được vật nuôi tiêu hóa, các chất dinh dưỡng trong thức ăn được cơ thể hấp thụ để tạo ra sản phẩm cho chăn nuôi như thịt trứng sữa, sừng, lông, da và cung cấp năng lượng làm việc cho vật nuôi
  – Qua đường tiêu hóa các thành phần dinh dưỡng được biến đổi thành các chất dinh dưỡng đơn giản, để vật nuôi dễ hấp thụ. Cụ thể: nước và vitaminđược hấp thụ thẳng qua vách rụt vào máu. Protein, lipit, gluxit, muối khoáng lần lược biến đổi thành axit amin, glyxerin và axit béo, đường đơn, I-on khoáng.

  Câu 3:

  -Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triễn.

  – Cung cấp các chất dinh dưỡng để kiến tạo cơ thể.

  – Tăng sức đề kháng.

  @zy

  #nocopy

  0
  2021-07-19T11:14:16+00:00

  Câu 1 :

  -Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận cơ thể.

  -Sự phát dục của vật nuôi là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.

  Câu 2 :

  Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hóa như sau:

  + Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

  + Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Axit amin.

  + Lipit được hấp thụ dưới dạng các Glyxerin và axit béo.

  + Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn.

  + Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Ion khoáng.

  + Các Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

  Câu 3 :

  +Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

  +Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp năng lượng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.

  GOOK LUCK FOR YOU!

  Cho mình ctlhn để mình có thêm động lực nha bạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )