Câu 1: Theo em, giao diện của Word thuộc loại nào? A. Dòng lệnh B. Bảng chọn C. Cả dòng lệnh và bảng chọn D. Không thuộc loại nào Câu 2: Đáp án nào s

Question

Câu 1: Theo em, giao diện của Word thuộc loại nào?
A. Dòng lệnh
B. Bảng chọn
C. Cả dòng lệnh và bảng chọn
D. Không thuộc loại nào
Câu 2: Đáp án nào sau đây không dùng để lưu văn bản vào đĩa:
A. Chọn lệnh File –> Save
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S
C. Nhấn tổ hợp phím Alt + S
D. Nháy nút Save trên thanh công cụ chuẩn
Câu 3: Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc sử dụng phím tắt?
A. Nhanh hơn
B. Phải nhớ tổ hợp phím
C. Cần phải mở bảng chọn tương ứng
D. Cả A và B đúng
Câu 4: Trong MS Word, để xóa phần văn bản được chọn và ghi và bộ nhớ đệm, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây?
A. Ctrl + X
B. Ctrl + C
C. Ctrl + V
D. Ctrl + A
Câu 5: Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl+ N là:
A. Xóa tệp văn bản
B. Chèn kí hiệu đặc biệt
C. Lưu tệp văn bản vào đĩa
D. Tạo tệp văn bản mới
Câu 6: Khi kết thúc phiên làm việc với Word, ta thực hiện:
A. View –> Exit
B. Edit –> Exit
C. File –> Exit
D. Format –> Exit
Câu 7: Muốn chọn toàn bộ văn bản thì ta dùng tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + B
B. Ctrl + A
C. Ctrl + C
D. Ctrl + D
Câu 8: Muốn dán một đoạn văn bản đã chọn vào nơi cần dán, ta dùng lệnh nào?
A. File –> Paste
B. View –> Paste
C. Edit –> Paste
D. Insert –> Paste
Câu 9: Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta nhấn phím:
A. Del
B. Tab
C. Caps Lock
D. Insert

in progress 0
Hadley 4 tháng 2021-08-18T04:48:02+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T04:49:17+00:00

  Câu 1: 

  D. Không thuộc loại nào

  Câu 2:

  C. Nhấn tổ hợp phím Alt + S

  Câu 3:

  D. Cả A và B đúng

  Câu 4:

  A. Ctrl + X

  Câu 5:

  D. Tạo tệp văn bản mới

  Câu 6:

  C. File –> Exit

  Câu 7:

  B. Ctrl + A

  Câu 8:

  C. Edit –> Paste

  Câu 9:

  D. Insert

  0
  2021-08-18T04:49:41+00:00

  « CÂU HỎI

  Tin Học · Lớp 10

  Câu 1: Theo em, giao diện của Word thuộc loại nào? 

  A. Dòng lệnh

  B. Bảng chọn

  C. Cả dòng lệnh và bảng chọn

  D. Không thuộc loại nào

  Câu 2: Đáp án nào sau đây không dùng để lưu văn bản vào đĩa: 

  A. Chọn lệnh File –> Save

  B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

  C. Nhấn tổ hợp phím Alt + S

  D. Nháy nút Save trên thanh công cụ chuẩn

  Câu 3: Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc sử dụng phím tắt? 

  A. Nhanh hơn

  B. Phải nhớ tổ hợp phím

  C. Cần phải mở bảng chọn tương ứng

  D. Cả A và B đúng

  Câu 4: Trong MS Word, để xóa phần văn bản được chọn và ghi và bộ nhớ đệm, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây? 

  A. Ctrl + X

  B. Ctrl + C

  C. Ctrl + V

  D. Ctrl + A

  Câu 5: Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl+ N là: 

  A. Xóa tệp văn bản

  B. Chèn kí hiệu đặc biệt

  C. Lưu tệp văn bản vào đĩa

  D. Tạo tệp văn bản mới

  Câu 6: Khi kết thúc phiên làm việc với Word, ta thực hiện: 

  A. View –> Exit

  B. Edit –> Exit

  C. File –> Exit

  D. Format –> Exit

  Câu 7: Muốn chọn toàn bộ văn bản thì ta dùng tổ hợp phím nào? 

  A. Ctrl + B

  B. Ctrl + A

  C. Ctrl + C

  D. Ctrl + D

  Câu 8: Muốn dán một đoạn văn bản đã chọn vào nơi cần dán, ta dùng lệnh nào? 

  A. File –> Paste

  B. View –> Paste

  C. Edit –> Paste

  D. Insert –> Paste

  Câu 9: Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta nhấn phím: 

  A. Del

  B. Tab

  C. Caps Lock

  D. Insert

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )