Câu 1: Thực dân Pháp lấy cớ gì để đưa quân đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất? Câu 2: Hiệp ước nào đánh dấu việc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong k

Question

Câu 1: Thực dân Pháp lấy cớ gì để đưa quân đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất?
Câu 2: Hiệp ước nào đánh dấu việc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?
Câu 3: Để nắm độc quyền thị trường Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện biện pháp như thế nào?
Câu 4: Người chỉ huy cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng chống thực dân Pháp xâm lược là ai?
Câu 5: Thất bại trong âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh ở Đà Nẵng, tháng 2/1859, Pháp đưa quân tấn công vào nơi nào?
Câu 6: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ba Đình là ai?
Câu 7: Đứng đầu Liên bang Đông Dương là ai?
Câu 8: Nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế?
Câu 9: Người chỉ huy quân triều đình chiến đấu chống quân Pháp tại thành Hà Nội vào năm 1873 là ai?
Câu 10: Phong trào Cần vương diễn ra trong khoảng thời gian nào?
Câu 11: Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất là gì?
Câu 12. Thực dân Pháp lập Liên bang Đông Dương gồm những nước nào?
Câu 13: Ba tỉnh nào miền Đông Nam Kì?
Câu 14: Người được nhân dân ta suy tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là ai?
Câu 15: Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất của phong trào Cần vương?
Câu 16: Người chỉ huy tối cao của nghĩa quân Yên Thế giai đoạn 1884-1892 là ai?
Câu 17: Sự kiện nào đánh dấu phong trào nông dân Yên Thế tan rã?
Câu 18: Khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?
Câu 19: Ngày 19/5/1883, đã diễn ra sự kiện lịch sử nào?
Câu 20: Phái chủ chiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp tại Kinh thành Huế dựa trên cơ sở nào?
Câu 21: Quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc tấn công xâm lược Việt Nam tại nơi nào?
Câu 22: Triều đình Huế chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp từ khi nào?
Câu 23: Địa danh Yên Thế nằm ở phía tây bắc của tỉnh nào?
Câu 24: Thực dân Pháp quyết tâm đánh Bắc Kì lần thứ hai (1882) là do nguyên nhân nào?
Câu 25: Trận Cầu Giấy lần thứ nhất diễn ra vào ngày nào?
Câu 26: Người chỉ huy quân triều đình chiến đấu chống quân Pháp tại thành Hà Nội vào năm 1882 là ai?
Câu 27: Để kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên cứu nước, Tôn Thất Thuyết đã nhân danh vua Hàm Nghi làm việc gì?
Câu 28: Sauk hi bị thực dân Pháp bắt, vua Hàm Nghi bị đày sang nước nào?
Câu 29: Căn cứ của cuộc khởi nghĩa Ba Đình nằm ở đâu?
Câu 30: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp tại Việt Nam, về công nghiệp thực dân Pháp tập trung khai thác các loại khoáng sản nào?

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-07-12T12:38:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:39:58+00:00

  Câu 1: Thực dân Pháp lấy cớ gì để đưa quân đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất?

  Lấy cớ giải quyết vụ Đuy – puy đang gây rối ở Hà Nội.

  Câu 2: Hiệp ước nào đánh dấu việc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?

  Hiệp ước Hácmăng 1883 và Patơnốt 1884 đã chấm dứt sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến kéo dài đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  Câu 3: Để nắm độc quyền thị trường Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện biện pháp như thế nào?

  Để nắm độc quyền thị trường Việt Nam , thực dân Pháp đã cho một số mặt hàng của Pháp , mức thuế có thể rất nhẹ hoặc miễn thuế.

  Câu 4: Người chỉ huy cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng chống thực dân Pháp xâm lược là ai?

   Nguyễn Tri Phương

  Câu 5: Thất bại trong âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh ở Đà Nẵng, tháng 2/1859, Pháp đưa quân tấn công vào nơi nào?

  Ở Gia Định.

  Câu 6: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ba Đình là ai?

  Khởi nghĩa Ba Đình nổ ra dưới sự chỉ huy chính của Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Hoàng Bật Đạt và một số tướng lĩnh khác.

  Câu 7: Đứng đầu Liên bang Đông Dương là ai?

  Đứng đầu Liên bang Đông Dương là thực dân Pháp.

  Câu 8: Nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế?

  * Nguyên nhân:

  – Sau Hiệp ước 1884, triều đình Huế phân chia thành hai phái đối lập nhau: phái chủ hòa và phải chủ chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu.
  – Trước âm mưu của Pháp, Tôn Thất Thuyết quyết định nổ súng trước nhằm giành thế chủ động cho cuộc tấn công.

  Câu 9: Người chỉ huy quân triều đình chiến đấu chống quân Pháp tại thành Hà Nội vào năm 1873 là ai?

  Nguyễn Tri Phương.

  Câu 10: Phong trào Cần vương diễn ra trong khoảng thời gian nào?

  Từ năm 1885 – 1896.

  Câu 11: Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất là gì?

   Chính sách cướp đoạt ruộng đất.

  Câu 12. Thực dân Pháp lập Liên bang Đông Dương gồm những nước nào?

  Thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm: Việt Nam, Campuchia và Lào.

  Câu 13: Ba tỉnh nào miền Đông Nam Kì?

  Gia Đinh, Định Tường, Biên Hòa.

  Câu 14: Người được nhân dân ta suy tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là ai?

  Trương Định.

  Câu 15: Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất của phong trào Cần vương?

  Khởi nghĩa Hương khê (1885-1895).

  Câu 16: Người chỉ huy tối cao của nghĩa quân Yên Thế giai đoạn 1884-1892 là ai?

  – Giai đoạn 1884-1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ dưới sự chỉ huy của Đề Nắm.

  Câu 17: Sự kiện nào đánh dấu phong trào nông dân Yên Thế tan rã?

  0
  2021-07-12T12:40:16+00:00

  Câu 1 :  Lấy cớ giải quyết vụ Đuy – puy đang gây rối ở Hà Nội.

  Câu 2 : Hiệp ước Hácmăng (1883) và Patơnốt (1884) đã chấm dứt sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến kéo dài đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  Câu 3 : Để nắm độc quyền thị trường Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện biện pháp Đánh thuế nặng vào các hàng hóa của nước khác nhập vào VN Pháp tăng thêm các loại thế . Đặc biệt thuế rượu. Muối. Thuốc phiện.

  Câu 4 : Người chỉ huy cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng chống thực dân Pháp xâm lược là Nguyễn Tri Phương.

  Câu 5 : Thất bại trong âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh ở Đà Nẵng, tháng 2/1859, Pháp đưa quân tấn công thành Gia Định

  Câu 6 :Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ba Đình là Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Hoàng Bật Đạt và một số tướng lĩnh khác.

  Câu 7 : Đứng đầu Liên bang Đông Dương là toàn quyền người Pháp.

  Câu 8 : Nguyên nhân trực tiếp : 

  -Sau Hiệp ước 1884, triều đình Huế phân chia thành hai phái đối lập nhau: phái chủ hòa và phải chủ chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu.

  + Phái – chủ chiến luôn nuôi hi vọng giành lại chủ quyền khi có điều kiện: Tôn Thất Thuyết ra sức xây dựng lực lượng, tích trữ lương thảo, khí giới,… đưa Ưng Lịch lên ngôi (vua Hàm Nghi).

  + Pháp quyết tâm tiêu diệt bằng được phe chủ chiến. Lấy cớ triều đình đưa vua Hàm Nghi lên ngôi mà không hỏi ý kiến, Pháp cho quân đóng ở đồn Mang Cá, tòa Khâm sứ, định bắt cóc Tôn Thất Thuyết nhưng việc không thành.

  – Trước âm mưu của Pháp, Tôn Thất Thuyết quyết định nổ súng trước nhằm giành thế chủ động cho cuộc tấn công.

  Câu 9 : Người chỉ huy quân triều đình chiến đấu chống quân Pháp tại thành Hà Nội vào năm 1873 là Nguyễn Tri Phương.

  Câu 10 : Phong trào Cần vương diễn ra trong khoảng thời gian 1885-1888.

  Câu 11 : Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất là thực hiện chính sách cướp đoạt ruộng đất.

  Câu 12 : Thực dân Pháp lập Liên bang Đông Dương gồm những nước Lào , Cam-pu-chia , Việt Nam.

  Câu 13 :  Ba tỉnh miền Đông Nam Kì là An Giang,Vĩnh Long,Hà Tiên.

  Câu 14 : Người được nhân dân ta suy tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là Trương Định.

  Câu 15 : Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất của phong trào Cần vương lag cuộc khởi nghĩa Hương Khê.

  Câu 16 : Người chỉ huy tối cao của nghĩa quân Yên Thế giai đoạn 1884-1892 là Hoàng Hoa Thám. 

  Câu 17 : Sự kiện  đánh dấu phong trào nông dân Yên Thế tan rã là ngày ngày 10 tháng 2 năm 1913, Đề Thám bị hai tên thủ hạ Lương Tam Kỳ giết hại tại một khu rừng cách chợ Gồm 2 km, nộp đầu cho Pháp lấy thưởng.

  Cảm ơn 5 saovà ctlhn nhé ( Mỏi tay quá rồi)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )