Câu 1: Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học? * 10 điểm A. Số lượng loài trong quần thể B. Số lượng cá thể trong quần xã. C. Số lượng loà

Question

Câu 1: Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học? *
10 điểm
A. Số lượng loài trong quần thể
B. Số lượng cá thể trong quần xã.
C. Số lượng loài.
D. Số lượng cá thể trong một loài.
Mục khác:
Câu 2: Lớp mỡ dưới da của Chim cánh cụt có vai trò gì? *
10 điểm
A. Giúp chim giữ nhiệt cho cơ thể.
B. Dự trữ năng lượng chống rét.
C.Giúp chim dễ nổi khi lặn biển.
D. cả A và B đều đúng.
Câu 3: Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩa gì? *
10 điểm
A. Giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng
B. Giúp cơ thể tổng hợp được nhiều nhiệt.
C. Giúp lẩn tránh kẻ thù.
D. Tránh mất nước cho cơ thể.
Câu 4: Trong các lớp động vật sau lớp nào kém tiến hóa nhất. *
10 điểm
A. Lớp bò sát.
B.Lớp giáp xác.
C.Lớp lưỡng cư.
D. Lớp thú.
Câu 5. Cho các lớp động vật sau: (1): Lớp lưỡng cư; (2) Lớp Chim; (3) Lớp Thú; (4) Lớp Bò sát; (5) Lớp cá sụn. *
10 điểm
A. (5)—>(1)—>(4)—>(2)—>(3).
B.(5)—>(4)—>(1)—>(3)—>(2).
C. (5)—>(4)—>(1)—>(2)—(3).
D.(1)—>(5)—>(4)—>(2)—>(3).
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây có ở Chim cổ? *
10 điểm
A. Hàm có răng.
B. Đuôi có nhiều vảy.
C. Còn di tích của nắp mang.
D.Thân phủ vảy sừng.
Câu 7. Động vật nào sau đây có quan hệ họ hàng với sán lá gan? *
10 điểm
A. Châu chấu.
B. Giun móc câu.
C. Ốc sên.
D. Hải quỳ.
Mục khác:
Câu 8: Tại sao trên đồng ruộng ở đồng bằng Miền Bắc Việt Nam có 7 loại rắn sống chung? *
10 điểm
A. Vì mỗi loài Rắn sống trong một điều kiện nhất định khác nhau.
B. Vì mỗi loài rắn có nguồn sống nhất định khác nhau.
C. Vì mỗi loài Rắn có tập tính hoạt động khác nhau.
D. Cả A,B,C đều đúng.

in progress 0
Maria 2 tuần 2021-07-12T10:28:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:29:53+00:00

  *Đáp án :

  Câu 1: Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học? * 10 điểm

  A. Số lượng loài trong quần thể

  B. Số lượng cá thể trong quần xã.

  C. Số lượng loài.

  D. Số lượng cá thể trong một loài. Mục khác:

  Câu 2: Lớp mỡ dưới da của Chim cánh cụt có vai trò gì? * 10 điểm

  A. Giúp chim giữ nhiệt cho cơ thể.

  B. Dự trữ năng lượng chống rét.

  C.Giúp chim dễ nổi khi lặn biển.

  D. cả A và B đều đúng.

  Câu 3: Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩa gì? * 10 điểm

  A. Giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng

  B. Giúp cơ thể tổng hợp được nhiều nhiệt.

  C. Giúp lẩn tránh kẻ thù.

  D. Tránh mất nước cho cơ thể.

  Câu 4: Trong các lớp động vật sau lớp nào kém tiến hóa nhất. * 10 điểm

  A. Lớp bò sát.

  B.Lớp giáp xác.

  C.Lớp lưỡng cư.

  D. Lớp thú.

  Câu 5. Cho các lớp động vật sau: (1): Lớp lưỡng cư; (2) Lớp Chim; (3) Lớp Thú; (4) Lớp Bò sát; (5) Lớp cá sụn. * 10 điểm

  A. (5)—>(1)—>(4)—>(2)—>(3).

  B.(5)—>(4)—>(1)—>(3)—>(2).

  C. (5)—>(4)—>(1)—>(2)—(3).

  D.(1)—>(5)—>(4)—>(2)—>(3).

  Câu 6: Đặc điểm nào sau đây có ở Chim cổ? * 10 điểm

  A. Hàm có răng.

  B. Đuôi có nhiều vảy.

  C. Còn di tích của nắp mang.

  D.Thân phủ vảy sừng.

  Câu 7. Động vật nào sau đây có quan hệ họ hàng với sán lá gan? * 10 điểm

  A. Châu chấu.

  B. Giun móc câu.

  C. Ốc sên.

  D. Hải quỳ. 

  Câu 8: Tại sao trên đồng ruộng ở đồng bằng Miền Bắc Việt Nam có 7 loại rắn sống chung? * 10 điểm

  A. Vì mỗi loài Rắn sống trong một điều kiện nhất định khác nhau.

  B. Vì mỗi loài rắn có nguồn sống nhất định khác nhau.

  C. Vì mỗi loài Rắn có tập tính hoạt động khác nhau.

  D. Cả A,B,C đều đúng.

  @ xin hay nhất ạ ^^

  0
  2021-07-12T10:29:54+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: C. Số lượng loài.

  Giải thích: Số lượng loài là biểu thị sự đa dạng sinh học.

  Câu 2: D. Cả A và B đều đúng.

  Giải thích: Lớp mỡ dưới da của loài chim cánh cụt giúp giữ nhiệt, dự trữ năng lượng, chống rét khi sống khi ở môi trường lạnh giá.

  Câu 3: A. Giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng.

  Giải thích: Hiện tượng ngủ đông của động vật có ý nghĩa giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng.

  Câu 4: B. Lớp giáp xác.

  Giải thích: Lớp giáp xác là lớp kém tiến hóa nhất so với ba lớp.

  Câu 5: A. (5)—>(1)—>(4)—>(2)—>(3).

  Giải thích: Lớp cá sụn → Lớp lưỡng cư → Lớp bò sát → Lớp chim → Lớp thú

  Câu 6: A. Hàm có răng.

  Giải thích: Loài chim cổ hàm có răng.

  Câu 7:  B. Giun móc câu

  Câu 8: D. Cả A, B, C đều đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )