Câu 1: Tín ngưỡng phổ biến nhất trong xã hội thời Trần có nhiều ruộng đất để lập điền trang thái ấp là: A. Vương hầu, quý tộc. B. Địa chủ. C. Nông dân

Question

Câu 1: Tín ngưỡng phổ biến nhất trong xã hội thời Trần có nhiều ruộng đất để lập điền trang thái ấp là:
A. Vương hầu, quý tộc.
B. Địa chủ.
C. Nông dân.
D. Nông dân tham gia kháng chiến.
Câu 2: “Thuyền bè nước ngoài đến tụ hội ở đây mở chợ ngay trên thuyền. Cảnh buon bán thật là thịnh vượng.” Đây là
A. Thuận An, Hội thống.
B. Hội thống, Vân Đồn.
C. Hội Thống, Hội An.
D. Hội An, Thuận An.
Câu 3: Bộ “Đại Việt sử ký” do ai viết? vào thời gian nào?
A. Lê Văn Hưu – năm 1272.
B. Lê Hữu Trác – năm 1272.
C. Trần Quang Khải – năm 1281.
D. Trương Hán Siêu – năm 1271.
Câu 4: Cuối thế kỉ XIV, người có công chế tạo ra súng thần cơ và đóng các loại thuyền lớn là ai?
A. Trần Hưng Đạo.
B. Hồ Nguyên Trừng.
C. Trần Quang Khải.
D. Trần Nguyên Đán.
Câu 5: Những công trình kiến trúc nổi tiếng nào đã được xây dựng vào thời Trần?
A. Tháp Phổ Minh, chùa Một Cột.
B. Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô.
C. Tháp Phổ Minh, chùa Thiên Mụ.
D. Tháp Phổ Minh, chùa Tây Phương.
Câu 6: Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân sau thế kỉ XIV chứng tỏ điều gì?
A. Nhà Trần đã suy yếu, không còn đảm nhận vai trò ổn định và phát triển đất nước.
B. Nông dân đã giác ngộ và ý thức dân tộc.
C. Sự sụp đổ của nhà Trần là khó tránh khỏi.
D. Triều Trần suy yếu, phe phái trong triều mâu thuẫn.
Câu 7: Nhà Trần thay nhà Lý trong hoàn cảnh:
A. Khởi nghĩa của nông dân làm cho nhà Lý suy yếu, nhà Trần cướp ngôi.
B. Nhường ngôi, vì vua Lý quá già.
C. Nhường ngôi, vì vua Lý không đảm đương nổi việc nước.
D. Nhà Trần Nổi dậy cướp ngôi nhà Lý.
Câu 8: Vị tướng nhà Trần đánh bại quân và giết quốc vương Cham-pa năm 1390 là
A. Trần Khát Chân.
B. Trần Nguyên Đán.
C. Nguyễn Đa Phương.
D. Phạm Nhữ Lặc.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây nói lên đường lối kháng chiến chống Mông – Nguyên của vua tôi nhà Trần?
A. Phản công ngay khi chúng vào nước ta.
B. Phòng ngự và phản công giành thắng lợi quyết định.
C. Phòng ngự đánh lâu dài.
D. Đánh lâu dài làm cho địch suy yếu và đánh đòn quyết định.
Câu 10: Các vương hầu, quý tộc nhà Trần tiếp tục chiêu tập dân nghèo để làm gì?
A. Luyện tập quân sự, làm đường sá, khai thác mỏ.
B. Làm nghề thủ công, ươm tơ, dệt vải.
C. Khai hoang, lập điền trang.
D. Hầu hạ, phục dịch, làm tôi tớ.

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-07-09T22:47:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:48:35+00:00

  `1.` A. Vương hầu, quý tộc

  `2.` B. Hội thống, Vân Đồn

  `3.` A.  Lê Văn Hưu – năm `1272`

  `4.` B. Hồ Nguyên Trừng

  `5.` B. Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô

  `6.` A. Nhà Trần đã suy yếu, không còn đảm nhận vai trò ổn định và phát triển đất nước

  `7.` A. Khởi nghĩa của nông dân làm cho nhà Lý suy yếu, nhà Trần cướp ngôi

  `8.` A.  Trần Khát Chân

  `9.` A. Phản công ngay khi chúng vào nước ta

  `10.` C.  Khai hoang, lập điền trang

  0
  2021-07-09T22:48:40+00:00

  ????phamankhang14@???? 

  ???? đáp án :

  1. A Vương hầu, quý tộc.

  2. B Hội thống, Vân Đồn.

  3. A  Lê Văn Hưu – năm 1272.

  4. B Hồ Nguyên Trừng.

  5. B Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô.

  6. A Nhà Trần đã suy yếu, không còn đảm nhận vai trò ổn định và phát triển đất nước.

  7. A Khởi nghĩa của nông dân làm cho nhà Lý suy yếu, nhà Trần cướp ngôi.

  8. A  Trần Khát Chân.

  9. A Phản công ngay khi chúng vào nước ta.

  10. C  Khai hoang, lập điền trang.

  ???? ???? ????chúc bạn học tốt nhé – study well :)???? ???? ????

  #no copy#

  ya~                         ~ thanks to reading my answer~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )